Debattsvepet 13 jan

Flera tidigare statsråd vill införa obligatorisk medborgartjänst för att stärka Sveriges krisberedskap. Tågfärjor mellan Trelleborg och Tyskland måste säkras, anser ledande politiker i Skåne. Dagens debatt handlar också om hållbar upphandling, flygtransporter och skattepolitik.

”Lär av Norges och Danmarks hållbara upphandling”

Vi har tio år på oss att dämpa klimatkrisen, rädda den biologiska mångfalden och se till att mänskliga rättigheter gäller för alla. För att påskynda omställningsarbetet är det dags att ta rygg på Norge och Danmark som ligger steget före Sverige vad gäller ansvarsfull offentlig upphandling, skriver företrädare för Sveriges främsta oberoende hållbarhetsmärkningar som förenas i nätverket Modupp2030.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Det svenska flyget är avgörande för beredskapen”

Flyget i Sverige är svårt drabbat av coronapandemin. Samtidigt har en debatt blossat upp om att avveckla flygets infrastruktur. Det förvånar många, eftersom tillgång till flygtransporter är avgörande för beredskapen vid kriser och konflikter, skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Transportföretagen flygs branschchef Fredrik Kämpfe.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

10.00

Region Skåne håller digital pressträff om covid-19-läget. Regiondirektör Alf Jönsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom, smittskyddsläkare Eva Melander, läkemedelschef och vaccinssamordnare Maria Landgren medverkar.

11.30

Region Skåne tillkännager viktigt beslut kring fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Regionstyrelseordförande Carl Johan Sonesson, oppositionsråd Henrik Fritzon och utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts deltar i digital pressträff.

13.00

Västra Götalandsregionen arrangerar digital pressträff om covid-19 i länet. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och vaccinationssamordnare Kristine Rygge deltar.

Övrigt i flödet