Debattsvepet: tisdag 9 juli

”Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat”

Arbetsförmedlingen, våld mot barn, vindkraft och stress – det är några av ämnena i tisdagens debattsvep.

1. ”Kommunerna får betala när regeringen drar ned på AF”

Kommunalråden i de kommuner jag besökt är oroliga över att kommunens försörjningsstöd ökar. De är dessutom bekymrade över den egna personalens arbetsmiljö när svåra individärenden ska hanteras av kommunerna utan de verktyg som Arbetsförmedlingen tidigare stått för, skriver fackförbundets ST:s ordförande Britta Lejon.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”Gör något åt bullret i klassrummen”

Vissa skolor och förskolor har ljudnivåer på samma höga nivå som verkstadsindustrier. Bullret hämmar koncentrationsförmågan, och därigenom inlärningsförmågan. Det är hög tid att införa obligatorisk akustikkontroll, skriver läraren Isak Skogstad och akustikexperten Colin Campbell.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Ta ert ansvar för olyckorna, Trafikverket – så tar vi vårt”

Transportföretagen har låtit WSP utreda samtliga dödsolyckor med lastbil inblandad 2018. Studien visar tydligt på vikten av att satsa på att förbättra vägarna, inte minst de regionala statliga vägarna. Nu måste Trafikverket visa en vilja att ta sitt ansvar, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

4. ”Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat”

En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.
Hela artikeln på Expressen

5. ”Sverige behöver en nationell strategi mot våld mot barn”

Det är 40 år sedan barnaga förbjöds i Sverige, som därmed blev först i världen att göra det olagligt med kroppslig och psykisk bestraffning av barn. Men Sverige saknar ännu en handlingsplan mot våldet trots att det är ett folkhälsoproblem som riskerar att följa barnet hela livet. Regeringen måste skyndsamt ta fram en nationell strategi, skriver företrädare för Rädda barnen.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. ”Helt nödvändigt att bygga ut Arlanda”

Regeringens hantering av framtiden för Arlanda flygplats har inte imponerat. Motstridiga besked och interna bråk i regeringen skapar en osäkerhet för hela Stockholmsregionen, skriver M-politiker.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. ”Återhämtning är allt annat än vila”

För att inte förlora oss i välbefinnande har vi uppfunnit nya förhållanden att stressa oss sönder och samman med. Klimatstress, socker- och kolhydratstress, fossilstress, köttstress och flygstress är bara några exempel. Detta ekorrhjul dränerar oss på energi. Vi behöver laddning för att kunna sortera bland alla de utmaningar som möter oss, men hur gör man det? skriver Peter Währborg, läkare.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. ”Komplettera tågtrafiken över Öresund med reguljär busstrafik”

Dagens så kallade ersättningsbussar är så undermåliga att de måste ingå i en medveten strategi för att lura i resenärerna att bussar passar mycket sämre för brotrafik än de faktiskt gör. Det skriver Uffe Palludan, framtidsforskare.
Hela artikeln på Sydsvenskan

9. ”Åldersdiskriminerande pension måste upphöra”

Bland 65-69 åringar är det tre gånger så vanligt att vara änka som änkling och med stigande ålder blir det ännu vanligare. Regeringen måste snarast lägga fram förslag om förbättringar av nuvarande efterlevandepensioner, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. ”Bygg mer vindkraft i Malmö och Öresund”

I Malmö finns redan Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning och ytterligare möjligheter finns i kommunens vatten i Öresund. Grundet Sjollen är ett mycket lämpligt område för mer elproduktion, särskilt med tanke på stadens elbehov, skriver Centerpartiet i Malmö.
Hela artikeln på Kvällsposten
Håll koll på
09:00
CSN presenterar nya siffror över hur många elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk läsåret 2018/2019, vid en pressträff. CSN redovisar siffror för riket, länen och Sveriges kommuner. Pressmeddelande publiceras kl 9.30. CSN:s kontor, Vretenvägen 8, Solna strand.
09:30
SCB presenterar statistik för omsättning inom tjänstesektorn, hushållskonsumtion, maj.