Debattsvepet 17 okt

Regeringsbildningen står i fortsatt fokus för debatten. DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström anser att talmannen bör ta en aktivare roll. Ann Heberlin (M) skriver att partiordförandes mål bör vara att få igenom så mycket moderat politik som möjligt, inte att undvika SD.

Fattigdomen i Sverige drabbar allt fler grupper

Forskning visar att gruppen som lever i utsatthet och fattigdom i Sverige blivit mer heterogen de senaste decennierna. Dessutom fångar inte välfärdssystemen upp alla som är i behov av och har rätt till stöd och hjälp. I grunden handlar det om sociala och ekonomiska rättigheter kopplade till medborgarskap, som inte blir uppfyllda, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Norlén bör sondera själv"

Talmannens metod att använda ”sonderingspersoner” har inget stöd i grundlagen och fungerar inte väl i den rådande parlamentariska situationen. Talmannen borde själv leda samtalen om regeringsbildningen. Då hade han kunnat skaffa sig en löpande bild av vilka låsningar som kan dyrkas upp, skriver Hans Bergström.
Läs hela artikeln på Dagens Industri (öppnas i ny flik)

”Sveriges arkitekter borde be om ursäkt”

Arkitekturens utformning präglas alltjämt av modernismens avskalade minimalism och monotoni. Mångfald är inte kontroversiellt i andra sammanhang, men inom arkitektkårens ideologiska mittfåra drivs en starkt fördömande attityd mot den som när en önskan att vidareutveckla bebyggelsearvet, skriver representanter för Arkitekturupproret.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

7.00

Inspektionen för socialförsäkringen presenterar rapport om hur regeringens och Försäkringskassans förändrade styrning under åren 2012-2017 har fått genomslag i handläggningen av sjukpenning