Debattsvepet: onsdag 17 oktober

"Norlén bör sondera själv"

Regeringsbildningen står i fortsatt fokus för debatten. DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström anser att talmannen bör ta en aktivare roll. Ann Heberlin (M) skriver att partiordförandes mål bör vara att få igenom så mycket moderat politik som möjligt, inte att undvika SD.

1. Fattigdomen i Sverige drabbar allt fler grupper

Forskning visar att gruppen som lever i utsatthet och fattigdom i Sverige blivit mer heterogen de senaste decennierna. Dessutom fångar inte välfärdssystemen upp alla som är i behov av och har rätt till stöd och hjälp. I grunden handlar det om sociala och ekonomiska rättigheter kopplade till medborgarskap, som inte blir uppfyllda, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Säkerställ meddelarskydd för landets elever

För att elever ska kunna känna sig trygga i skolan bör vi ge dem rätt att påtala kränkningar och trakasserier utan att behöva komma fram med namn, skriver Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Norlén bör sondera själv"

Talmannens metod att använda ”sonderingspersoner” har inget stöd i grundlagen och fungerar inte väl i den rådande parlamentariska situationen. Talmannen borde själv leda samtalen om regeringsbildningen. Då hade han kunnat skaffa sig en löpande bild av vilka låsningar som kan dyrkas upp, skriver Hans Bergström.
Hela artikeln på Dagens Industri

4. ”Påvens uttalande om abort avslöjar en tveksam etik”

Påven Franciskus hävdade nyligen att när en kvinna anlitar en läkare för att få en abort utförd så kan det liknas vid att någon hyr en professionell mördare för att röja en för henne obekväm person ur vägen. Utgående från sina premisser har påven rätt. Men hans kristna etik blundar för konsekvenserna i det enskilda fallet, skriver Torbjörn Tännsjö.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Dags att pröva en frihetlig mittensamverkan”

Tassar Centerpartiet och Liberalerna runt det oundvikliga upplösandet av Alliansen? I så fall finns en progressiv och frihetlig lösning på regeringsfrågan, skriver Daniel Färm, Tankesmedjan Tiden.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Att undvika SD kan inte vara ett mål i sig"

Vad är det för hemska "värderingar" min partiledare gång på gång hänvisar till vad gäller SD? Det undrar Ann Heberlin (M). Vårt mål bör givetvis vara att få igenom så mycket moderat politik som möjligt, skriver Ann Heberlein (M).
Hela artikeln på Expressen

7. "Nu måste vi företag arbeta mot fattigdom"

Världens hunger ökar och arbetet med att minska fattigdomen går alldeles för långsamt. Nu krävs ett större engagemang och samarbeten över gränser för de globala målen i Agenda 2030. Det skriver Fairtrade Sverige tillsammans med Sveriges ledande företag inom hållbarhet.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. ”Sveriges arkitekter borde be om ursäkt”

Arkitekturens utformning präglas alltjämt av modernismens avskalade minimalism och monotoni. Mångfald är inte kontroversiellt i andra sammanhang, men inom arkitektkårens ideologiska mittfåra drivs en starkt fördömande attityd mot den som när en önskan att vidareutveckla bebyggelsearvet, skriver representanter för Arkitekturupproret.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

9. ”I Hörby röstade 65 procent inte på Sverigedemokraterna.”

Hörby måste självklart ha en värdegrund som baseras på att alla människor ses och behandlas lika och kommunen måste ledas av ett kommunalråd med sådana värderingar. Det skriver 13 socialdemokrater i Hörby.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. "Låt inte Backa återigen bli plats för gängkrig"

Norra Hisingen befinner sig i en ekonomisk kris. Men minskningar av personal och fungerande verksamheter kan slå tillbaka hårt. Har ni glömt kaoset i Backa som skördade flera liv och förstörde många familjer och vänners livsglädje? skriver författare och kulturpedagog Homeira Tari.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. "Lyssna på er befolkning och planera trafiken bättre"

En stor majoritet av Göteborgsregionens invånare anser att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt inför den växande bilismens behov, skriver, Kungliga automobilklubben, KAK.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
7.00
Inspektionen för socialförsäkringen presenterar rapport om hur regeringens och Försäkringskassans förändrade styrning under åren 2012-2017 har fått genomslag i handläggningen av sjukpenning