Debattsvepet 4 maj

Regeringen avsätter 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för unga. Många av de kriser vi ser i världen har ett svar; en grön solidarisk politik, menar Miljöpartiets språkrör. Krisen gör det värre för unga i hedersförtryck, varnar flera skribenter och företag som inte betalat skatt i Sverige ska inte räddas av skattebetalarna, menar SSU och Grön Ungdom.

”De kloka krissatsningarna syns inte i backspegeln”

Anders Wijkman och Dennis Pamlin: Det är lätt att titta bakåt och lyssna på de företag som i dag har ett dominerande inflytande. Många bra förslag på satsningar för att ta oss ur krisen har presenterats. Men nya krav på social och miljömässig hållbarhet parat med ett alltmer digitaliserat näringsliv i snabb förändring gör att det inte är givet att dagens dominerande företag har lösningarna. Vi måste vända blickarna framåt.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Äldres sämre tandhälsa en riskfaktor för coronasmitta”

(3/5) Chaim Zlotnik, Sveriges tandläkarförbund: När de äldre över 70 år nu uppmanas stanna hemma finns risken att tandvården nedprioriteras. Då det finns ett tydligt samband mellan dålig tandhälsa och infektioner, hjärt-kärlsjukdom och lunginflammation ökar detta hälsoriskerna. Vi vill därför att regionerna ser till att äldre kan få nödvändig tandvård.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Bristande patientsäkerhet på äldreboendena beror på yrkets låga status”

Situationen på äldrevården kan förklaras med bristande patientsäkerhet som i sin tur beror på en rad faktorer. För få sjuksköterskor per patient, yrkets låga status och alltför stort fokus på administrativt arbete för medicinskt ansvarig sjuksköterska på äldreboendena bidrar till att kvaliteten inte kan upprätthållas, skriver My Eklund Saksberg, universitetsadjunkt i omvårdnad.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10.00

Stockholm. Region Stockholm kommer att presentera det aktuella läget i hälso- och sjukvården. För första gången kommer regionen att presentera ålder och kön för patienter med covid-19 som skrivs in respektive ut från sjukhusen. Dessutom ger regionen en bild av kollektivtrafikens nuläge.

12.00

Arbetsförmedlingen uppdaterar månadsstatistiken för varsel.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.