Debattsvepet: tisdag 23 april

”Nödvändigt våga prata om prioriteringar i sjukvården”

Sjukvårdens organisation engagerar flera debattörer men även andra frågor som rör välfärden tas upp på debattsidorna: hur ska segregationen bekämpas, vem tar ansvar för hemlösa pensionärer och kommer LSS att återställas är några av frågorna som debatteras. 

1. Förortens goda krafter kan stoppa dödsskjutningarna

Fokus på hårdare straff för att stoppa dödskjutningar och våld riskerar att stå i vägen för satsningarna på det som har störst effekt att förändra samhällsutvecklingen på lång sikt; det förebyggande arbetet. Det skriver företrädare för Goodsport Foundation, en partipolitiskt obunden organisation verkar för integration genom idrott för unga.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. C och L måste rädda LSS från avgrundens brant

I Socialdemokraternas Sverige verkar det inte finnas utrymme för personer med en funktionsnedsättning. Därför är det upp till bevis för Centerpartiet och Liberalerna att försöka återupprätta LSS, som de lovade väljarna i valrörelsen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Nödvändigt våga prata om prioriteringar i sjukvården”

Den snabba medicinska utvecklingen är förstås positiv – men väcker ett behov av att föra en prioriteringsdiskussion om hur sjukvårdens samlade resurser ska nyttjas på det mest ändamålsenliga sättet. Det politiskt ansvaret handlar om att göra klart att det finns en bortre gräns i välfärdsstatens åtaganden. Notan för sjukvården skickas ju till skattebetalarna. Det skriver Nicklas Sandström, Umeå, regionråd (M) i opposition.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren

4. ”Den nationella vårdgarantin orsakar irreversibla skador”

(22/4) Vårdgarantins utformning har orsakat stora felprioriteringar i sjukvården. Mindre allvarliga sjukdomar tar resurser från kroniska tillstånd där de skador som uppstår leder till sänkt livskvalitet. Styrningen av sjukvården behöver förändras i grunden i form av ändringar i vårdgarantin och en förstatligad sjukvård, skriver docent och överläkare Gauti Johannesson.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Lär av våra grannländer – inför fasta läkare nu”

(20/4) När vi tittar på hur primärvården fungerar i länder som är ­jämförbara med Sverige, exempelvis Estland, Danmark och Norge, blir det uppenbart hur viktigt det är med en fast ­läkare. Listning på läkare som en bärande del i en nationell primärvårdsreform kan inte vänta, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Ses vi på onsdag, Stefan Löfven?”

(22/4) Är det meningen att frivilliga organisationer ska förse hemlösa pensionärer med mat, kläder och SL-kort? Är det meningen att detta ska möjliggöras via swishbidrag från allmänheten? Att dessa äldres mättnad ska bero på Ica-handlares välvilja? Är det värdigt ett välfärdssamhälle, är Jeanette Höglunds fråga till Stefan Löfven.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

7. ”Samhall är för billiga – slår ut våra företag”

Städföretag i glesbygd får inte offras på det goda syftets altare. Vi utmanar därför Samhall att, liksom privata städföretag, öppet redovisa hur man använder sina skattepengar, skriver Ari Kouvonen, näringspolitisk chef på Almega Städföretagen.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. ”Slopat ränteavdrag stoppar bostadslån till många unga”

(20/4) Ungefär hälften av de unga hushållen och hushållen med bara en låntagare som tog bolån under 2017 och 2018 hade inte hade beviljats dessa bolån om ränteavdragen inte hade funnits. Därför är det helt centralt att det görs ordentliga konsekvensanalyser innan förslagen om slopade ränteavdrag genomförs, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

9. ”Familjehemmen lämnas åt sitt öde”

(22/4) Enligt barnombudsmannens årsredovisning är det tydligt att det finns stora brister i omhändertagandet av barn. Som familjehem är det frustrerande att gång på gång inte tillfrågas, åsidosättas, inte lyssnas på, anklagas trots att det är tack vare vårt arbete som man lyckas eller inte i familjehemsvården, skriver Eva Hallgren, ordförande Barnperspektivet i Sverige (BPIS).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. ”Regeringen bör ge besked om skolans digitalisering”

(22/4) Att fullt ut genomföra digitala nationella prov om bara några år kommer att medföra stora kostnader för skolorna. Utan tvivel kommer man att behöva ekonomiskt stöd för detta. I dag saknas sådan finansiering från staten, skriver Anders Knape, ordförande SKL, och efterlyser statligt ansvar.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

11. ”Farligt vägval att riva upp överenskommelsen”

Moderaterna har krävt mer kärnkraftsvänliga formuleringar i Energiöverenskommelsen för att hålla fast vid samarbetet. Men om uppgörelsen faller kan det leda till en betydande politisk osäkerhet i ett läge då energibranschen står inför stora investeringar, varnar Pernilla Winnhed, Energiföretagen. Onsdag denna vecka möts partierna för politiska samtal.
Hela artikeln på Dagens Industri

12. ”Dagens e-handel är ett hot mot klimatet"

En lösning som diskuteras för att få bukt med e-handelns negativa klimatpåverkan är att de bilar som används behöver drivas med fossilfria bränslen. Men det är ett exempel på feltänk, skriver Kjell Mårtensson, företagsekonom, och Lena Östholm Munkberg (MP).
Hela artikeln på Sydsvenskan

13. ”Internet är större klimatbov än flyget – krävs nytt synsätt”

Internet orsakar i dag större koldioxidutsläpp än flyget och streaming står för en betydande del av detta. I takt med ökad digitalisering räcker inte några timmars ”digital detox” som klimatinsats. För att nå effekt krävs att de som hanterar data ser till att lagringen sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, skriver Fredrik Jansson, DigiPlex.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

14. ”Sänk marginalskatten och höj skatt på kapital och fastigheter”

Höjd skatt på kapitalinkomster från fåmansaktiebolag och en progressiv fastighetsskatt kan finansiera sänkta marginalskatter. Det skulle öka höginkomsttagares drivkrafter att jobba på ett fördelningspolitiskt legitimt sätt. Förslagen i vår nya ESO-rapport gör också att klyftan mellan skatt på arbete och kapital minskar, skriver Spencer Bastani, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Håkan Selin, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

15. ”Låt bussföretagen få helhetsansvar för förnyelse av kollektivtrafiken”

(22/4) För att fler ska resa kollektivt utan att det blir dyrare krävs bland annat att politiker använder nya och modernare modeller för upphandling. Smartare besparingar i kollektivtrafiken är möjliga, skriver Anna Grönlund, Sveriges bussföretag, och Mikael Nilsson, Skånes bussbranschförening.
Hela artikeln på Sydsvenskan

16. ”Pengar gödslas på projekt som skapar segregation”

(22/4) Det måste bli ett slut på bidrag till verksamheter som under integrationsflagg snarare bidrar till ökad segregation. Varför är det ingen som ifrågasatt att vi inte har kvalitetssäkrat all statlig bidragsgivning kring integration? skriver Alireza Akhondi (C).
Hela artikeln på Expressen
Håll koll på
10.30
Stockholm: Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson och Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed har pressträff om gemensamt utskottsinitiativ, riksdagens bankhall.
12.15
Stockholm: SNS arrangerar seminarium om regeringens reform "Klimatklivet - ett stöd till lokala klimatinvesteringar med syfte att minska koldioxidutsläppen". Riksrevisionen presenterar granskning av reformen, Jakobsbergsgatan 18.
14.30
Stockholm: Ambassadör Christian Syse och Norsk-svenska handelskammaren anordnar seminarium med Norges näringsminister Torbjørn Røe Isaksen och handelsminister Ann Linde (S), Norges ambassad, Skarpögatan 4.