Debattsvepet: torsdag 10 januari

”Ni river assistansen – och sviker barnen”

Är barnboenden verkligen vad Sverige vill ha? Hård kritik riktas mot LSS-utredningen som presenteras i dag. Med rätt reformer för kompetensutveckling kan Las reformeras, anser S-märkt debattör och forskare. Kommuners klimatarbete, välfärdens effektivisering och inlandsbanan är andra debattämnen för dagen. 

1. Kommuner, så tar ni ledartröjan i klimatfrågan

Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsagenda, är en chans för svenska kommuner att driva på arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Det finns potential att stärka såväl ekologisk som social hållbarhet, skriver Katarina Sundberg, Lena Sommestad och Johanna MacTaggart.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Näringslivets krav gör personalen sjuk

Välfärden brottas med stora problem och Svenskt Näringsliv ropar efter effektiviseringar. Men näringslivets lösningar gör medarbetarna sjuka – offentlig sektor behöver inte mer utan mindre NPM. Det som krävs nu är en verkligt obekväm debatt, skriver tankesmedjan Balans i en replik till Svenskt Näringsliv.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Ni river assistansen – och sviker barnen"

LSS-utredningen är ett dråpslag för unga med funktionsnedsättning. Utredningen föreslår nämligen att rätten till assistans slopas helt för barn under 16 år. Med utredningens förslag kommer vi få se en explosion i antal barnboenden. Är det vad vi vill? Är det så välfärds-Sverige ska fungera för en utsatt grupp? skriver Maria Persdotter, RBU.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Las kan reformeras om rätt till kompetensutveckling ges”

Om turordningsreglerna i Las ändras så att kompetens väger tyngre än i dag behövs reformer som gör att löntagarna får trygga ekonomiska möjligheter att själva ta ansvar för sin kompetensutveckling. Till exempel genom någon ny form av generellt kompetensutvecklingssystem för yrkesverksamma, skriver Roger Mörtvik och Carin Ulander-Wänman.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Domstolarna har sänkt beviskraven i sexualmål”

Decennier av aktivism med fokus på rättstillämpningen i sexualmål har skapat en missvisande bild av vårt rättsväsende. Oskyldiga offras på rättssäkerhetens altare, skriver advokaterna Mikael Westerlund och Sargon De Basso i en replik.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Satsa på inlandsbanan"

Trafikverket har nyligen påbörjat en analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare. Riksdagen bör ta chansen att skapa en fossilfri godskorridor till och från industrin i landets norra halva, skriver 25 vd:ar och kommunstyrelseordföranden.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. "Finns inga starka skäl att välja en linbana över älven"

Politikerna gör samma misstag med den nya linbanan som med Västlänken då man på förhand har bestämt att en linbana skall vara lösningen på en tvärförbindelse för kollektivtrafiken, skriver skeppsbyggare Henrik Nordhammar.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. "Var är bostäderna för oss föräldrar som separerar?"

Det som skulle bli en tillvaro med fokus på att hitta tillbaka till mig själv, blev en kamp om att klara vardagspusslet utan en fast plats att bo på. Trots en stadig och bra inkomst. Det är dags för en politik som reglerar bostadsmarknaden utan att stänga ute människor, skriver Mikaela Pietrzak.
Hela artikeln på Expressen

9. "Antibiotikaresistens på väg att bli ett av de allvarligaste hoten”

EU:s nya strängare regler för veterinärmedicinska läkemedel är välkomna. De kommer dock inte att vara tillräckliga för att rädda miljoner människoliv, menar bakteriologiprofessor Jan-Ingmar Flock. Han förespråkar därför utökad vaccinering av djur.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. ”Många problem med den nya spellagen”

Sverige går miste om intäkter och arbetstillfällen samtidigt som spelarna inte skyddas tillräckligt. Den nya spellagstiftningen löser inte den problembild man har ställt upp utan skapar nya bekymmer, skriver Daniel Sahlin, spelexpert.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

11. "Låt nytt valsystem skapa ordning i politiken"

Märkliga talmansrundor och oklara styren. Svårigheten att få fram en regering visar att vårt proportionella valsystem inte fungerar och extra tydligt är det i kommunpolitiken. Det är dags att vi ser oss om efter ett bättre system, skriver Roger Mogert (S).
Hela artikeln på Dagens Samhälle
Håll koll på
Kl 10
Talman Andreas Norlén tar emot Stefan Löfven (S), kl 10 och Ulf Kristersson (M), kl 10.30 för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan.
Kl 15
Utredare Gunilla Malmborg överlämnar LSS-utredningens betänkande till övergångsregeringen.