Debattsvepet: torsdag 8 november

"Nej, kommuner måste inte vräka nyanlända"

Nyanlända i Solna som bor i tält efter att de vräkts av kommunen väcker debatt. "Socialtjänsten har ett ansvar för att kommunens invånare lever under skäliga levnadsförhållanden", skriver en doktorand i offentlig rätt. Andra ämnen som debatteras är vårdkrisen, mätsamhället och e-fakturor.

1. Nu kan den svenska vårdkrisen bli ännu värre

Alla vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från ett företag. Men att momsbelägga kompetent personal kommer enbart att fördjupa vårdkrisen. Fler begränsningar är tvärtemot vad som behövs, skriver Hampus Hagman, riksdagsledamot (KD).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. "Småföretagare stänger ute sig själva från upphandling"

Om mindre än ett halvår riskerar 80 procent av landets småföretag – som i dag är leverantörer till offentlig sektor – att inte längre kunna göra affärer med den offentliga sektorn, eftersom de inte skickar e-fakturor. Spontant känns det som en mycket onödig konsekvens, skriver Anders Jonsson vd på InExchange.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Nej, kommuner måste inte vräka nyanlända"

Att en kommun anvisats att ta emot fler nyanlända kan aldrig legitimera en ovärdig och omänsklig behandling, skriver Tim Holappa, doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Slå vakt om mätsamhället – annars får vi köer och byråkrati”

Inflytelserika opinionsbildare varnar för ett mätsamhälle av farliga dimensioner som invaderar människors liv. Men den svepande kritiken riskerar att kasta ut barnet med badvattnet så att vi åter hamnar i läget för 25–30 år sedan när den offentliga sektorns skenande kostnader, köer, byråkrati och medborgarvanmakt jämnade vägen för NPM, skriver Claes Sandgren.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Nationalister är våra huvudfiender”

Om kravet på kompromiss är att förhandla med ett nationalistiskt populistparti som motsätter sig så många av våra kärnfrågor, då är gränsen nådd. Då försvarar man inte Alliansen, då frångår man den, skriver Joar Forssell, Liberala ungdomsförbundet, och Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund, i en replik om regeringsbildningen.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Revisor ett attraktivt yrke – till en början”

Yngre revisorer lämnar yrket i allt högre utsträckning. Vi måste förstå problemen som orsakar detta och minska avhoppen, skriver Per Johansson, myndighetschef på Revisorsinspektionen.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. "Vi satsar på vård och polis"

Regeringens övergångsbudget är inte fri från partipolitik, tvärtom är den en förlängning på en rödgrön politik vi motsätter oss. Därför kommer vi att lägga ett motförslag som vi hoppas vinner, skriver Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson, (M).
Hela artikeln på Dagens Industri

8. "Vill SR:s vd att satiren ska styras av staten?"

Oavsett verkshöjd behövs satirikerna som kollektiv i samhällsdebatten. Ett samhälle utan satir, eller en begränsad sådan, är per definition en diktatur, skriver Jens Ganman i en replik till SR:s vd Cilla Benkö.
Hela artikeln på Expressen

9. "Häktad i 19 månader – det är ovärdigt Sverige"

I pressen har jag kallats ”Maffians bankir”. Efter 19 månader i isolering, för brott där minimistraff är 6 månaders fängelse, är jag medveten om att kritik från min sida kan uppfattas som en partsinlaga. Men det här handlar inte om huruvida jag är skyldig eller ej. Det handlar om att utdragna häktningstider är dyrt, dåligt och bryter mot svensk lag, skriver Torgny Jönsson.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. "Antisemitismen kryper allt närmare oss"

80 år efter Kristallnatten trodde de flesta att nazismen hamnat på historiens soptipp. Vi hade fel. Tyvärr hade vi mycket fel. Nu är det vårt uppdrag att se klart och agera, annars är Kristallnatten här igen, skriver Olle Katz och Lisa Granér.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. Friska företagare – en god investering

Hela poängen med ett skattefritt friskvårdsbidrag är att uppmuntra till motion och hälsa. Varför skulle det vara mindre viktigt för egenföretagare? skriver Företagarna.
Hela artikeln på Göteborgs-posten

12. ”SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik.”

Det är dags att prata om vad som står på spel, skriver Sandra Ehne, och Hans Linde.
Hela artikeln på Sydsvenskan

13. "M slår på dem som redan ligger"

Vänsterpartiet har en helt annan syn på människor som utifrån olika förutsättningar och samhällsstrukturer så som klass och kön, befinner sig i en tuff livssituation. Det skriver Ulrika Edman (V).
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
9:00
Finansutskottet arrangerar en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken.