Debattsvepet 19 jan

Riksidrottsförbundet oroar sig för att barn och unga inte hittar tillbaka till idrotten efter pandemin. Regionerna med bäst hållbarhetsarbete kommer återhämta sig snabbast, tror Västerbotten. Klimatfrågan, flyktingpolitik och aborter är andra ämnen i debatten i dag. 

"Matcha industrins investeringar med ny infrastruktur"

Industrin investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Trots att utvecklingen begränsas av undermålig järnväg konstaterar Trafikverket att pengarna bara räcker till att lappa och laga – inte att bygga klart redan påbörjade sträckor, skriver företrädare för Handelskamrarna i norra Sverige och riksdagsledamöter från M, C, S och V.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

S: Har du täckning för ditt höga tonläge Ebba Busch?

Varje dödsfall på grund av pandemin är en tragedi. Bristerna i äldreomsorgen är något vi alla politiker på alla nivåer måste ta ansvar för. I stället för att jaga mediala poänger om bristerna i äldreomsorgen borde Ebba Busch och Kristdemokraterna vara med och ta ansvar där de styr, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Mathias Bohman, Sara Heelge Vikmång och Khashayar Farmanbar.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Förändring krävs för att behålla plogbilarna"

Problem med drift och upphandling. Vinterväghållning är en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Det är hög tid att arbetet prioriteras och värderas annars finns risken att ingen tar på sig dessa uppdrag. Formerna för avtal med de företag som utför arbetet måste förbättras. Chaufförsyrkets status behöver höjas. Det skriver Carina Ahlfeldt, Kent Ernerstedt och Stefan Sjögren från Sveriges åkeriföretag
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

"Om vi satsar på havsbaserad vindkraft behöver vi inte kärnkraft"

Elbristen i Sverige har till slut kommit upp på agendan. Istället för att nu peka finger om vem som är skyldig gäller det att hitta lösningar. De flesta är överens om är att framtidens energilösningar är både fossilfria och förnybara. En internationell produktionsmetod som är på uppsegling är havsbaserad vindkraft, som både är mer effektiv och skonar djur- och naturliv bättre än landbaserad vindkraft, skriver Henrik Baltscheffsky, vd Hexicon.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

13.00

Interpellationsdebatter i riksdagen med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och statsrådet Jennie Nilsson (S).

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet