Debattsvepet 20 nov

Pandemin får stort utrymme i debatten i dag. Moderaterna presenterar vilka förslag de hade lagt fram om M haft regeringsmakten. KD vill att staten tar mer ansvar. I Umeå riktas kritik mot att det inte finns ett system på plats för digitala fullmäktigemöten.

Allmännyttan och EU:s förslag om minimilöner är andra ämnen som debatteras. 

KD: Regeringen måste ta ansvar för vårdens krisläge

I ett krisläge som omfattar hela landet måste regeringen kliva fram. Staten måste avlasta vårdarbetarna så mycket det går. Vi kan inte riskera att bli stående med fulla vårdavdelningar, för lite personal och outnyttjade laboratorier, skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och ordföranden i riksdagens socialutskott Acko Ankarberg Johansson (KD).
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Hur ska vi fatta beslut om subventioner av hjälpmedel?"

Nyligen fattade SKR:s MTP-råd beslutet att avråda Sveriges regioner från att subventionera tyngdtäcken. Det är första gången som rådet gör en rekommendation gällande ett hjälpmedel. Därför är det viktigt att utvärdera processerna och riktlinjerna, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Swedish Medtech och Sveriges Arbetsterapeuter.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Pandemin inskränker demokratin i Umeå kommun"

Vi tror följande har hänt: fullmäktiges ordförande låg inte på tillräckligt för att få en digital lösning för fullmäktiges möten på plats under våren. Då smittan avtog inför sommaren avtog även arbetet med den digitala lösningen. Då nu smittan åter ökar drabbar detta demokratin. Det skriver Jan Hägglund och Davis Kaza, företrädare för det lokala partiet Arbetarpartiet.
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

"Virusbekämpningen innebär ett allvarligt svek mot barnen"

Vad som i början såg ut att bli ett ljust år för barnen blev istället ett mycket mörkt år ur ett barnrättsperspektiv. Kampen mot smittspridning innebär ett globalt växande hot mot barnets rättigheter. Bristande kunskap inom psykisk hälsa måste tas på allvar och Sverige borde säkerställa att FN utreder på vilket sätt barn och unga far illa under pandemin, skriver Natasja Bergström, War Child.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10.00

Ekonomistyrningsverket publicerar sin senaste prognos för statens budget och de offentliga finanserna.

10.00

Malmö stad håller pressträff med anledning av covid-19.

10.30

Region Blekinge arrangerar pressträff om covid-19-läget.

11.00

Region Kronoberg håller digital pressträff om coronaläget i länet.

13.00

Stockholms stad håller en digital pressträff där den grönblå majoriteten berättar om läget och de senaste åtgärderna för att dämpa spridningen av coronaviruset.

Övrigt i flödet