Debattsvepet: onsdag 24 oktober

LSS-utredaren: Därför bör kommunerna ta mer ansvar

LSS-utredaren anser att kommunerna bör ansvara för två nya åtgärder: "Utredningens bedömning att ett funktionsuppdelat ansvar är bättre än en timuppdelning", skriver hon. Andra debattämnen denna morgon är en legitimation för undersköterskor, ensamheten och flygets framtid.

1. Garantera trygg vård och omsorg för äldre

Undersköterska är både det vanligaste och ett av de viktigaste yrkena i Sverige, inte minst i framtiden när en allt större andel av befolkningen blir äldre och antalet undersköterskor - som det ser ut just nu - blir färre. En undersköterskelegitimation skulle säkra kvaliteten och stärka patientsäkerheten, skriver PRO:s ordförande Christina Tallberg & Kommunals ordförande Tobias Baudin.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Skillnaderna består trots kostnadsutjämning

I dag skiljer det sex kronor per hundralapp mellan Sverige lägsta och högsta kommunalskatt. Skillnaden skulle kanske kunna minska med någon krona om vårt kostnadsutjämningsförslag genomförs, skriver Håkan Sörman, regeringens särskilde utredare, och Anders Norrlid, huvudsekreterare.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. LSS-utredaren: Därför bör kommunerna ta mer ansvar

Särskilda utredaren Gunilla Malmborg svarar nu på kritiken mot utredningen som föreslår förändringar när det gäller personlig assistans: Jag tror att det här är förslag som kan förbättra för både barn och vuxna i behov av assistans och stöd och därigenom bidrar till en bättre LSS.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. "Ensamheten kostar samhället minst 13 miljarder per år”

Trots tydligt belagda hälsokonsekvenser har det hittills saknats beräkningar av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska kostnaderna av ensamhet i svensk kontext. Sverige måste sluta se ensamheten som ett individuellt problem och börja betrakta den som det samhällsproblem den är, skriver Jakob Forssmed (KD).
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Lägg ned Bromma utan att bygga ut Arlanda”

Redan 2020 bör vi kunna visa världen att Sverige blir det första land som börjat avveckla flyget i den takt som krävs för en framtid på vår planet. Det räcker inte att bara sopa upp efter en generation som blandat ihop frihet med rätten att flyga, skriver professor Staffan Laestadius.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. Vården tar inte sköldkörtelsjuka på allvar

Regeringens senaste satsning på patientcentrerad vård för kroniskt sjuka har misslyckats. Sjuktalen hos en halv miljon sköldkörtelsjuka är högre än hos andra med kronisk sjukdom och många fortsätter att må dåligt trots behandling. Den nya regeringen måste satsa på forskning och individanpassad vård, skriver professor Kerstin Brismark vid Karolinska institutet & Emese Gerentsér, vice ordförande för Sköldkörtelförbundet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

7. "Digitalskatten måste införas nu"

I söndags meddelade Tyskland att landet är för EU:s digitalskatt på globala techbolag. Sveriges regering är dock emot en sådan skatt. Vi har samlat mer än 20 medlemsländer bakom en enkel och effektiv lösning: en skatt på 3 procent av de digitala storföretagens omsättning, skriver Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.
Hela artikeln på Dagens Industri

8. "Nej, det är inte vi som är naiva om klimatet"

Att våga är att göra. Vi vet vad som behöver göras, att skapa en hållbar värld. Nu sätter vi siktet på 2031, skriver Isabella Lövin.
Hela artikeln på Aftonbladet

9. "EU-politikerna berikar sig på vår bekostnad"

Det som borde uppröra väljarna mest är inte EU-bidrag, gratis interrailkort till unga eller ens jordbruksstödet, utan hur våra folkvalda i Bryssel berikar sig själva på skattebetalarnas bekostnad, skriver Christian Ekström, vd Skattebetalarna & Johan Gustafsson, Slöseriombudsman Skattebetalarna.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. "Sluta gnälla – i en demokrati bestämmer majoriteten"

Alla röster kan inte ges proportionellt inflytande i enskilda sakfrågor. Eller med andra ord: ett parti har inte rätt till inflytande bara för att det finns representerat – om det inte är i majoritet. Med detta sagt bör Sverige nu ta tag i de verkliga problemen och sluta ägna sig åt relationsspel, skriver Gunnar Hökmark (M).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. "För få seniorer i riksdagen"

Andelen seniorer i valmanskåren är 27 procent och i befolkningen i sin helhet 20 procent. I den nyvalda riksdagen finns sex ledamöter över 65. Om vi seniorer skulle ha en rimlig representation bland ledamöterna borde antalet seniora ledamöter vara det tiodubbla, skriver Christina Rogestam (C)
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

12. ”FN är bra för alla – och särskilt för Sverige.”

dag på FN-dagen listar Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet, en rad anledningar till varför FN är bra för alla – och särskilt för Sverige.
Hela artikeln på Sydsvenskan
Håll koll på
Onsdag
FN-dagen
9:00
Socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker, 2017