Debattsvepet 24 sep

Vi måste visa att ett fossilfritt välfärdsland kan skapas under ordnade former, skriver Svante Axelsson i morgonens debattsvep, som bland annat också tar upp kommunalt självstyre, försvarssamarbete, flyktingmottagande och den stundande avtalsrörelsen.

Håll koll på

10.30

SNS arrangerar digitalt seminarium om automatisering av beslut i kommunal förvaltning.

12.00

Interpellationsdebatter med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), riksdagen.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet