Debattsvepet 26 mar

När liv ska räddas behövs personal till annat än att fylla i rapporter och enkäter, skriver SKR:s ordförande Anders Knape. Coronakrisen fortsätter att dominera debattflödet, där filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö anser att vården i första hand ska rädda de unga och Kommunals ordförande Tobias Baudin pekar på hemtjänstens viktiga roll när smittspridningen ska hejdas.

Håll koll på

9.00

Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern.

9.30

Säkerhetspolisen presenterar årsbok samt ger en bild av hoten mot Sverige, vid ett digitalt seminarium.

10.00

Region Skåne håller pressträff om att stärka upp sjukvården och om coronasituationen i Skåne.

13.30

Region Blekinge håller pressträff om coronasituationen och dess påverkan på vården och verksamheten i regionen.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet