Debattsvepet 22 dec

Årets sista debattsvep domineras av pandemin, dess konsekvenser och krav på kraftfullare och snabbare åtgärder. Men det handlar också om friskolesamordnare, kärnkraft och att det kan vara bra för klimatet att begå en dödssynd.

Nästa debattsvep publiceras måndag den 11 januari 2021. Dagens Samhälles redaktion önskar God Jul och Gott Nytt År!

L: Pandemilagstiftningen kan inte vänta till den 15 mars

Med hänsyn till den kraftigt ökade smittspridningen samt det ökade antalet patienter som vårdas på sjukhus behövs det fler verktyg i verktygslådan. Regeringen behöver fatta ett antal viktiga beslut och ge besked på ett antal kritiska punkter, skriver de ytterst ansvariga sjukvårdspolitikerna i landets tre största regioner, liberalerna Anna Starbrink, Jonas Andersson och Gilbert Tribo.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

08.00

Riksrevisionen publicerar granskning om effektutvärderingar av näringspolitiska insatser från Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Vinnova samt de årliga effektmätningar som SCB utför på uppdrag av Almi Företagspartner AB (Almi).

09.00

Pensionsmyndighetens årliga pressträff om nästa års pension sänds digitalt på Pensionsmyndighetens kanal på Youtube.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet