Debattsvepet: torsdag 6 december

”Kvinnor lider – vården säger att de är friska”

Sverigedemokraterna är ett hot mot svensk kultur, menar fackförbundet DIK. Vården för epileptiker måste förbättras, kvinnor med endometrios feldiagnostiseras och säkerhetspolisen är i akut behov av ny lagstiftning. Det är några av de ämnen som debatteras på torsdagen. 

1. DIK: Sverigedemokraterna vill stympa svensk kultur

Den svenska kulturen är under attack. Sverigedemokraterna – partiet vars hela existens vilar på lögnen om att de värnar om kulturen – har dragit svärdet ur skidan och har inlett operationen att med hugg efter hugg stympa kulturen runt om i landet, skriver Anna Troberg, ordförande fackförbundet DIK.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Vården till personer med epilepsi måste bli bättre

Trots att epilepsi är den vanligaste bland allvarliga neurologiska sjukdomar får inte personer med epilepsi den vård de behöver. Det behövs en bättre organiserad epilepsivård som utgår från varje enskild patients behov, skriver bland annat Margaretha Andersson, ordförande för Svenska Epilepsiförbundet, och Ida Drougge, riksdagsledamot (M).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Kvinnor lider – vården säger att de är friska”

Bristande kunskap om endometrios inom vården leder till att symtom ofta misstolkas. I värsta fall leder det till att personer som söker vård friskförklaras eller får fel diagnos. Det kan dröja flera år innan man får rätt behandling, skriver Elisabeth Eidem och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”SJ: Vi vill inte marknadsföra konkurrenter”

Den svenska järnvägsmarknaden har gått från monopol till en helt avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Sund konkurrens gynnar resenärer och samhället. Nu höjs röster som föreslår att SJ ska sälja konkurrenternas biljetter. Att sätta konkurrensen ur spel anser vi är fel väg att gå då det hindrar resandet från att utvecklas, skriver SJ:s vd Crister Fritzson.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Säkerhetspolisen i akut behov av ny lagstiftning”

Hoten mot Sverige är mer omfattande än på flera år, både från ­främmande makt och från terrorism i nya former. Samtidigt har lagstiftningen släpat efter. Varje dag och i hundratals ärenden märks de negativa effekterna av dagens bristande regleringar. Det brådskar att få ny lagstiftning på plats, skriver säkerhetspolisens chef Klas Friberg
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. ”Staten kan inte garantera kvinnors säkerhet längre”

Åtgärder för att stoppa de skenande sexualbrotten skulle stå högt upp på en moderatledd regerings dagordning. Här är våra förslag för att stärka kvinnors trygghet, skriver partiets rättspolitiska talesperson Tomas Tobé.
Hela artikeln på Expressen

7. ”Barn ska inte växa upp på vandrarhem”

Allt fler människor är hemlösa i Göteborg, trots gemensamma insatser. Att 700 barn i dag lever i akut hemlöshet och flyttar runt mellan jourboenden, vandrarhem och campingplatser är oacceptabelt. Deras barndom går inte i repris, den är här och nu. Därför måste vi växla upp arbetet, tillsammans, skriver Lotta Säfström och Anneli Svensson, Stadsmissionen.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. ”Klimatproblemen måste tas på allvar - nu”

För att klara omställningen till ett mer klimatsmart samhälle måste utsläppen minska i alla sektorer. Det medför stora möjligheter i form av nya gröna jobb och hållbar tillväxt, men givetvis finns det också kortsiktiga vinstintressen från fossildrakar och bakåtsträvande politiska krafter som motarbetar stärkta klimatmål, skriver Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S).
Hela artikeln på Barometern

9. ”Folkbildningen har ett erbjudande. Använd oss när det gäller de många människor som behöver hitta ett nytt jobb”

Folkbildningen i Skåne, som består av snart 20 folkhögskolor och 10 studieförbund, har relativt sett korta omställningsprocesser och stor erfarenhet av att möta olika målgrupper med olika behov. Det skriver Margareta Clarén, som är styrelseledamot i Sisam, Studieförbunden i Skåne i samverkan.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. ”Vegetariskt och eko räcker inte”

För klimatet är det viktigaste att svenskt jord- och skogsbruk får optimala förutsättningar så vi kan minska vårt avtryck utomlands, skriver Per Wendler, LRF.
Hela artikeln på Östgöta Correspondenten
Håll koll på
10.30
Trafikverket arrangerar seminarium om handlingsplanen som är en gemensam kraftsamling kring digitalisering av transportsystemet för säkra och hållbara stadsmiljöer, Göteborg.
14.00
Karolinska institutets pressträff med årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Nobel Forum, Solna.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson samt Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, ger besked om hur partiet kommer att rösta i den kommande budgetomröstningen.