Debattsvepet 22 sep

Platsbristen i anstalter och häkten är akut, konstaterar Kriminalvårdens generaldirektör. Socialstyrelsen pekar på brister i missbruks- och beroendevården. Lärarförbundet är inte nöjda med regeringens budget och ett införande av äldre-rut skulle leda till ökad ojämlikhet, anser Kommunal och PRO.

Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården

Så länge pandemin pågår är det viktigt att behoven hos personer med missbruk och beroende fortsätter att uppmärksammas. När situationen normaliseras är det nödvändigt att tidigare förbättringsarbeten fullföljs och intensifieras, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och ANDTS-samordnare Lina Pastorek.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Kriminalvården går nu upp i stabsläge”

Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren: Platsbristen i anstalter och häkten är akut. Kriminalvården har på kort tid öppnat 1.000 platser och planerar för ytterligare 2.000 nya platser. Läget är nu så allvarligt att vår förmåga att klara grunduppdraget och upprätthålla säkerheten är hotad. För att hantera krisen går vi upp i stabsläge.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Nu måste det bli slut på det omfattande tjuvåkandet”

Tjuvåkningen i kollektivtrafiken har mångdubblats under Coronapandemin och alltfler utnyttjar pandemin för egen vinning. I förlängningen blir man som tjuvåkare medskyldig till att förare kan komma att behöva sägas upp, avgångar dras in och hela linjer läggas ner till följd av växande underskott i verksamheten. Det är dags att börja ta ansvar, skriver bland andra Ulrika Frick (MP) ordförande, Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.30

Stockholm. Riksbanken publicerar penningpolitisk rapport.

12.00

Solna. MSB tillsammans med EU-kommissionen, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen håller pressträff om utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap med fokus på covid-19 inom ramen för rescEU,