Debattsvepet 10 jun

Den som invandrar till Sverige bör kvalificera sig för att få tillgång till välfärdstjänster, anser MUF:s ordförande Benjamin Dousa.  Ebba Busch (KD) skriver att vården drabbats av en perfekt storm och Kommunals ordförande Tobias Baudin vill att äldreomsorgen lär av våra grannländer.

OBS! Under juni utkommer Debattsvepet fyra gånger per vecka, måndag-torsdag. Det sista Debattsvepet före  sommaruppehållet publiceras därmed torsdag 25 juni. Svepet återkommer sedan i augusti. 

Håll koll på

9.00

Partiledardebatt i riksdagen.

9.30

Beslut i åtalsfrågan i Palmeutredningen

10.00

ESO arrangerar ett webbinarium som tar fasta på de åtgärder som är lämpliga att genomföra efter den akuta krishanteringen av pandemin.

12.00

Riksbankschef Stefan Ingves håller ett anförande om vilka utmaningar penningpolitiken har att hantera särskilt nu mot bakgrund av coronapandemin .

13.00

Företagarna publicerar Småföretagsbarometern.