Debattsvepet: torsdag 14 mars

”Könsbytena på barn är ett stort experiment”

Läkare varnar för att de hundratals könsbytena på barn som sker varje år saknar vetenskapligt underlag. Kina vill utveckla relationen med Sverige, skriver ambassadören. Rekrytera läkarstudenter till vården i sommar, uppmanar Läkarförbundet mfl. Och politikers sidouppdrag är bra för demokratin, skriver fd demokratiutredaren Olle Wästberg. 

1. Läkarstudenter är en resurs för vården – använd dem!

Det är hög tid för vårdens arbetsgivare att planera för sommarens bemanningsutmaningar. Vår rekommendation till dem är att de rekryterar så många läkarstudenter som möjligt att arbeta som läkarassistenter eller underläkare, skriver företrädare för Sveriges läkarförbund, Sjukhusläkarna, Sveriges yngre läkares förening, (Sylf) och Sveriges läkarförbund Student.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Miljömålen äventyras – med tillstånd!

Tillståndspliktiga verksamheter står för en betydande del av samhällets samlade miljöpåverkan. För vissa miljömål kan så mycket som hälften av miljöpåverkan orsakas av verksamheter som fått tillstånd helt enligt gällande lagar och regler. Detta systemfel måste åtgärdas om miljömålen ska kunna uppnås, skriver företrädare för Svenska miljöinstitutet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Kinas snabba utveckling ger möjligheter för Sverige”

Kinas mål är inte att dominera och hota andra länder. Med vår historia av plågsamma invasioner vill vi bidra till världsfred och rättvisa. Att det finns olikheter i historia, kultur och politiskt system mellan Kina och Sverige bör inte vara ett hinder för att vi ska kunna utveckla vår relation, skriver Kinas ambassadör Gui Congyou.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. Olle Wästberg: Wikströms och Wetterstrands sidouppdrag bra för demokratin

Från början var det en självklarhet att förtroendevalda hade uppdrag i näringslivet. Idén om att politikern ska vara fri från alla kontakter med företag bygger skadliga murar, isolerar politiker och försämrar demokratin, skriver Olle Wästberg, tidigare riksdagsledamot, statssekreterare och demokratiutredare.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Könsbytena på barn är ett stort experiment”

Hundratals barn med könsdysfori utsätts varje år för ”behandling” med hormoner och därefter med könsstympning, helt utan rimligt underlag ifråga om vetenskap, beprövad erfarenhet och ofta utan etisk granskning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera vid Göteborgs universitet.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Olyckligt att Sverige inte infört EU:s direktiv i tid”

Den svenska senfärdigheten med att implementera EU-direktivet om bekämpande av terrorism får nu konsekvenser. Sverige ligger efter våra grannländer samtidigt som många IS-medlemmar kommer just från Sverige. Det skriver Ester Herlin-Karnell, doktor i juridik och gästforskare vid Uppsala universitet.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. ”EU-vännen Björklund gör ödesdigert misstag”

Om kravet på enhällighet rörande skatter slopas banar det vägen för att svenska folket beskattas utan samtycke från Sveriges riksdag och regering. Liberalerna lindar in detta reformförslag i retorik om hur viktigt Europasamarbetet är, men det finns få enskilda reformer som i grunden skulle hota det långsiktiga stödet för EU mer än det Liberalerna nu föreslår, skriver Sara Skyttedal (KD).
Hela artikeln på Expressen

8. ”Forska mer om kvinnors hjärtan och rädda liv”

Skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta har stor betydelse för behandling och överlevnad. Med tanke på att kvinnor har dubbelt så stor överdödlighet i hjärtinfarkt jämfört med män behövs nu mer forskning för att rädda fler kvinnoliv, skriver Alexandra Charles von Hofsten och flera läkare.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”Skåne har unika möjligheter. Vi måste arbeta annorlunda.”

Allians för Skåne, M, L, C och KD som styr regionen, gör nu en nystart för det regionala utvecklingsarbetet. Målet är att få fler människor i arbete, fler företag att växa, nya företag att etablera sig, öka tillväxten och binda samman Skåne så att alla kan bo, verka och jobba överallt inom Öresundsregionen, skriver fyra företrädare för Allians för Skåne.
Hela artikeln på Sydsvenskan

10. ”Verkningslös symbolpolitik”

Flygskatten är landsbygdsfientlig. Flygskatten är dessutom klimatmässigt verkningslös. Men skatten innebär att arbetstillfällen försvinner och att livskvalitet förstörs. De som inte har reella alternativ till flyget straffas nu av en verklighetsfrånvänd symbolpolitik. Dessa människor ska än mindre behöva skämmas för sitt flygande. Det skriver Anders Sellström, Umeå, som är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
Kl 10
Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar konferensen Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna, Uppsala Konsert och kongress.
Kl 12
Timbro arrangerar seminarium om radikala miljöer i Sverige. Magnus Ranstorp, Amir Rostami och Christer Mattsson medverkar.
I dag
Lärarförbundet släpper rapport om hur så kallade digitala lärplattformar fungerar i praktiken och hur de påverkas lärarnas arbetsmiljö.
Övrigt i flödet

1. Kroppskameror, feticid och leg-krav på fritids

Nytt avsnitt av Debattpodden! Nu vill alla kommuner bevaka och övervaka, ansökningarna regnar in. Har otryggheten fått oss ge upp om integriteten? Är det okej med kroppskameror på akuten? Och så diskuterar vi nya förslag på abortområdet samt det stundande legitimationskravet på fritids. Är det meningsfullt, när skolornas utsikter att klara kraven är så dåliga?
Hela artikeln på DS Debattpodd