Debattsvepet 19 maj

Tillskottet på sex miljarder kommer i en extra ändringsbudget och fördelas i lika stora delar på kommuner och regioner, skriver företrädare för januaripartierna. Läs också om RMV, förmånsbeskattningen av vårdpersonal och skyddsutrustning inom äldreomsorgen.

Nu kraftsamlar vi för att fler elever ska klara gymnasiet

Läget i skolorna den här våren är mycket oroande. Stora delar av det stöd som skulle ha getts till elever den här våren inte har kunnat genomföras. Med den höga arbetslöshet och långvariga ekonomiska kris som följer i coronapandemins spår måste vi tillsammans få fler elever att fullfölja gymnasieskolan, skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens gd Fredrik Malmberg.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

9.30

Stockholm, riksdagens presscenter. Centerpartiets tillförordnade partiledare Anders W Jonsson presenterar ett budgetpaket som tagits fram i budgetförhandlingarna med Liberalerna och regeringen.

10.00

Riksgälden presenterar ny prognos över statens lånebehov vid en digital pressträff.

10.00

Handelns ekonomiska råd arrangerar webbinarium om handeln och coronan.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.