Debattsvepet: måndag 6 maj

”Klimatförändring och fetma delar av samma epidemi”

Klimatet och pensionsfrågan är två återkommande ämnen under både den gångna helgen och på måndagens debattsidor. Andra heta frågor är sjukvården och gatuvåldet. 

1. Blomvattning och datorfix vardag för kvinnliga chefer

Stort personalansvar och hög utbildning lönar sig inte för chefer inom kvinnodominerade områden. Chefer med hög utbildning får hantera uppgifter långt utanför deras kärnuppdrag, visar en ny rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Meningslöst att skicka LSS-utredningen på remiss

En remissrunda för LSS-utredningen vore slöseri med dyrbar tid. Regeringen måste förstå att LSS-utredningen hör hemma i papperskorgen. Tillsätt i stället en expertgrupp som kan komma med skarpa förslag på hur kvaliteten i LSS-verksamheter kan stärkas, skriver Harald Strand, förbundsordförande, Riksförbundet FUB.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Klimatförändring och fetma delar av samma epidemi”

Det är uppenbart att fetma och undernäring hänger ihop med klimat­förändringar. Dessa tre fenomen uppträder samtidigt i tid och rum och har många gemensamma orsaker och förstärker dessutom varandra. Vi behöver en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Stoppa förslaget om riktålder för pensionen”

Ett längre arbetsliv är ur ett demografiskt perspektiv på sikt oundvikligt, men det går inte att bara höja pensionsåldern. Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen på än pensionsgruppens förslag om riktålder, skriver Lars Fresker, ordförande för Offentliganställdas förhandlingsråd.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

5. Pensionerna hotas: De unga studerar för länge

Samtidigt som åtgärder genomförs för att höja pensionsåldern dribblas den andra änden av arbetslivet bort. Nu är det dags för konkreta åtgärder för att få fler unga i arbete tidigare, skriver Tobias Krantz och Mattias Munter.
Hela artikeln på Expressen

6. Gulfstaterna bekostar kvinnoförtryck i Sverige

Ska vi stillatigande ska se på när flickor med drömmar och förhoppningar som inte överensstämmer med familjens och släktens hålls i ett mentalt fängelse? Invandrare ska inte behöva drabbas av den klankultur de flytt ifrån, skriver Soheila Fors, Föreningen Khatoon och kandidat till EU-parlamentet (KD).
Hela artikeln på Aftonbladet

7. ”Om man tittar på vad KD uträttat i Region Skåne och Helsingborg framträder en bild som inte utmärks av framgångar.”

Just nu har KD medvind i opinionen, men vi vill fokusera på något viktigare, verkligheten. Det skriver de två socialdemokraterna Anna Ingers och Mikael Skoog.
Hela artikeln på Sydsvenskan

8. ”Stödet brister till barn med föräldrar i fängelse”

5/5 Stödet till barn och unga med frihetsberövade föräldrar är mycket bristfälligt i landets kommuner. Nu krävs handling av regeringen, skriver Madelein Kattel på Bufff Sverige, som efterlyser en handlingsplan från regeringen när det gäller stödet till barn och unga med frihetsberövade föräldrar.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

9. Hur kan vi inte ha råd med oss pensionärer?

5/5 Tantpatrullen: Pensionsgruppen, vars uppgift det är att vårda systemet, bör läggas ner. Det är orimligt att åtta personer sitter bakom stängda dörrar och gör upp om våra pensioner utan att vi som medborgare kan delta, skriver Birgitta Sevefjord som demonstrerar utanför riksdagshuset med Tantpatrullen för bättre pensioner.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. ”Ta ansvar för kvinnors lägre pensioner”

5/5 Varje arbetsgivare bör tvingas informera den person som önskar jobba deltid om konsekvenserna det får för pensionen. Ett mer välinformerat beslut ger möjlighet till att förbättra kvinnors pension på sikt, skriver Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

11. Låt inte staten handplocka PPM-systemets sparfonder

5/5 Staten utreder möjligheten att begränsa PPM-systemets fondutbud och i stället byta till en ”upphandlingsmodell”. En sådan reform skulle överföra makt från spararna till ett fåtal gigantiska och i praktiken statligt kontrollerade fonder, skriver Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.
Hela artikeln på Dagens Industri

12. Stor risk att depression hos unga ökar med passiv klimatpolitik

5/5 Regeringens passivitet i klimatfrågan kan leda till att barn går in i destruktiva processer. Deras klimatstrejkande är en frisk och konstruktiv reaktion på en adekvat oro för framtiden. Därför höjer vi våra röster till stöd för Greta Thunberg, skriver 171 psykologer och psykoterapeuter.
Hela artikeln på Expressen

13. ”Skånsk sjukvård behöver ett regionernas EU.”

4/5 När det gäller att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal är det europeiska samarbetet livsviktigt. Det skriver Lynn Thulin och Carl Johan Sonesson, Moderaterna.
Hela artikeln på Sydsvenskan

14. Gatuvåldet är en nationell kris

4/5 Kära statsminister Stefan Löfven, våldet i våra förorter är en nationell kris. Sluta prata och börja jobba istället! Jag har fått nog nu, av ditt hyckleri, skriver Shamm Shamayi Salih, svensk-kurdisk skribent, och kräver att Stefan Löven ska ta tag i våldet i förorterna. 
Hela artikeln på Etc

15. Vi måste värna den krokiga bildningsresan

4/5 Vi behöver ett skolsystem som klarar att hjälpa unga att bli hela och starka vuxna. Det har vi inte i dag. Som en del av detta behöver betygssystemet göras om. Och för att fler ska kunna göra en bildningsresa måste vi bygga bort återvändsgränderna i utbildningssystemet och minska betygens roll vid antagning till högre studier, skriver Gustav Fridolin (MP).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
9.00
Förhandling i mål om misstänkt terrorförberedelse samt terrorfinansiering, Svea hovrätt, Stockholm.
11.00
Interpellationsdebatter med statsrådet Peter Eriksson (MP), utbildningsminister Anna Ekström (S) och statsrådet Matilda Ernkrans (S). Riksdagen, Stockholm.
12.00
Vad händer när vi inte bryr oss om löneskillnader mellan kvinnor och män? Organisationen Ledarna lanserar rapport. Sankt Eriksgatan 26, Stockholm.
12.00
Företagarna och Svenskt Näringsliv arrangerar en EU-valsdebatt om företagsklimatet. Gasklockorna, Atlasgatan 3, Gävle.
Övrigt i flödet

1. Elever bussas till blandade skolor

Nyhet: För två år sedan hade 75 procent av eleverna på Gullviveskolan i Gislaved utländsk bakgrund. Nu bussas barn till flera skolor och den sociala blandningen har ökat.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Analysera investeringarna vi gör i våra barn, finansministern

Perspektiv: Det har blivit en allmän sanning att tidiga insatser alltid ger stor samhällsnytta. Men sanningen är att vi vet väldigt lite om det, skriver professor Lars Hultkrantz som vill se mer samhällsekonomisk analys på skolområdet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle