Debattsvepet 6 maj

Klimatet och pensionsfrågan är två återkommande ämnen under både den gångna helgen och på måndagens debattsidor. Andra heta frågor är sjukvården och gatuvåldet. 

Meningslöst att skicka LSS-utredningen på remiss

En remissrunda för LSS-utredningen vore slöseri med dyrbar tid. Regeringen måste förstå att LSS-utredningen hör hemma i papperskorgen. Tillsätt i stället en expertgrupp som kan komma med skarpa förslag på hur kvaliteten i LSS-verksamheter kan stärkas, skriver Harald Strand, förbundsordförande, Riksförbundet FUB.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Klimatförändring och fetma delar av samma epidemi”

Det är uppenbart att fetma och undernäring hänger ihop med klimat­förändringar. Dessa tre fenomen uppträder samtidigt i tid och rum och har många gemensamma orsaker och förstärker dessutom varandra. Vi behöver en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Vi måste värna den krokiga bildningsresan

4/5 Vi behöver ett skolsystem som klarar att hjälpa unga att bli hela och starka vuxna. Det har vi inte i dag. Som en del av detta behöver betygssystemet göras om. Och för att fler ska kunna göra en bildningsresa måste vi bygga bort återvändsgränderna i utbildningssystemet och minska betygens roll vid antagning till högre studier, skriver Gustav Fridolin (MP).
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Förhandling i mål om misstänkt terrorförberedelse samt terrorfinansiering, Svea hovrätt, Stockholm.

11.00

Interpellationsdebatter med statsrådet Peter Eriksson (MP), utbildningsminister Anna Ekström (S) och statsrådet Matilda Ernkrans (S). Riksdagen, Stockholm.

12.00

Vad händer när vi inte bryr oss om löneskillnader mellan kvinnor och män? Organisationen Ledarna lanserar rapport. Sankt Eriksgatan 26, Stockholm.

12.00

Företagarna och Svenskt Näringsliv arrangerar en EU-valsdebatt om företagsklimatet. Gasklockorna, Atlasgatan 3, Gävle.

Övrigt i flödet