Debattsvepet: fredag 13 april

"Kaos i skolan när lärare inte kan prata svenska"

Regeringens snabbspår för utländska lärare slår fel. Många riskerar att hamna i de mest utsatta områdena, och utan tillräckliga kunskaper i svenska, varnar lärare. Andra debattämnen denna morgon är Regeringens föreslagna ägar- och ledningsprövning.

1. Regeringens förslag hotar välfärdsföretagen

Regeringens förslagna lagstiftning om ägar- och ledningsprövning för företag i välfärdssektorn tar sikte på att strama upp regelverket och säkra kvaliteten. Det är därför olyckligt att förslagen är otillräckligt genomarbetade, obegripliga och inkonsekventa. De leder till mindre valfrihet och sämre utvecklingskraft i välfärden.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

2. Är det rimligt att alla elever ska inkluderas i skolan?

Elever med olika beteendestörningar och/eller neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) ska enligt skollagen inkluderas och skolan ska anpassas efter alla – oavsett behov. Det råder ingen tvekan om att alla elever med olika former av NPF- diagnoser ska få professionell hjälp men myntet har två sidor, skriver Therese Vänerljung vars barn går i en klass med elev som får våldsamma utbrott och hotar elever och lärare.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. "Kaos i skolan när lärare inte kan prata svenska"

Snabbspåret slår hårt mot oss som jobbar i utsatta områden. Lärarnas språkbegränsningar leder till att eleverna inte förstår vad de ska göra och i många fall mynnar lektionen ut i kaos. Vi kollegor försöker att stötta och hjälpa till så mycket vi kan, men det skapar en ohållbar situation då alla också har sina egna arbetsuppgifter som blir lidande, skriver lärare.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Så lade forskarsamhället grunden för Trumpismen”

Kunskapsrelativism, identitetshysteri och politisk cynism driven av ekonomiskt tänkande har skapat en häxbrygd som verkar som ett gift i samhällskroppen. De budskap som Trump och hans likar torgför har därför kunnat vinna brett gehör. Den akademiska världens klagosång är berättigad, men man borde börja med att syna sig själva, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Gör det brottsligt att gifta sig med barn”

I en uppmärksammad dom fälldes två föräldrar för försök till äktenskapstvång, men mannen som ingick äktenskapskontraktet med den 13-åriga flickan frikändes. Domen visar att lagstiftningen behöver skärpas, skriver tre debattörer knutna till Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. M: En ny strategi för kinesiska företag

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor kommer att spela en växande roll i svensk politik. Vi lever i en rörlig tid och en orolig värld. Det påverkar alla Sveriges internationella relationer, särskilt till Kina och Ryssland, och det gäller även näringslivet, skriver Ulf Kristersson, ordförande Moderaterna.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. Vallöftet: Alla i vården ska lära sig svenska

När du som anhörig vill veta hur din mamma har det på sjukhuset ska du kunna få svar på tydlig svenska. I Uppsala län går vi socialdemokrater därför till val på att införa obligatorisk språkutbildning i vård och omsorg, skriver Erik Pelling och Vivianne Macdisi.
Hela artikeln på Expresssen

8. "Er falska byggboom är synad, regeringen"

Peter Eriksson (MP) försöker upprätthålla bilden av att det nu byggs som aldrig förr och att en bidragande orsak är miljardsubventionerna som strösslas över de mest framgångsrika byggföretagen, fastighetsägare och kommunerna. I själva verket har byggandet inte någon gång under de fyra år Miljöpartiet haft ansvar för bostadspolitiken legat i nivå med det verkliga behovet. Det skriver Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (C).
Hela artikeln på Aftonbladet

9. "Nattåg till Europa bättre miljöval än fossila flygresor"

De allra flesta har i dag insett att flyget är en av de stora klimatbovarna. Ändå har Göteborgs stad hittills mest jobbat på att få fler flyg till Göteborg. Detta trots att över en miljon flygresor går till och från orter som lätt skulle nås med ett nattåg. Det vill vi ändra på, skriver Ulf Kamne och Elisabeth Undén (MP).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. "Psykisk ohälsa vår tids ödesfråga"

Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland barn. Det är alarmerande. Vår största utmaning nu är att hitta personal och stärka kompetensförsörjningen inom den psykiatriska verksamheten, skriver bland andra Gunilla Druve Jansson (C).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
Lördag 12.55
Ekots lördagsintervju med Jimmie Åkesson (SD), sänds i P1.