Debattsvepet: tisdag 10 september

”Januariavtalet har rustat vårt land”

Statsminister Stefan Löfven (S) skriver om förutsättningarna för riksdagen att långsiktigt ta sig  an samhällsproblemen. Andra ämnen som engagerar dagens debattörer är bland annat finanspolitiken, skolan och vårdkrisen.

1. Ta tag i skolans verkliga problem, politiker!

Att riksdagen öppnar på Skolans dag är en händelse som ser ut som en tanke. Ni som är riksdagsledamöter bör ägna det kommande året åt att lösa skolans verkliga problem, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Rusta Sverige för sämre tider, Andersson

Det finns en risk att vi får en budget som mer svarar mot de fyra januaripartiernas interna behov än Sveriges betydande reformbehov. Jag är därför bekymrad över att budgetreformerna kommer att brista i träffsäkerhet, skriver Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Januariavtalet har rustat vårt land”

Det breda samarbete som nu finns i Sveriges riksdag ger oss goda förutsättningar för att långsiktigt ta oss an våra samhällsproblem och rusta Sverige starkare. Vi ska skapa trygghet och framtidstro, skriver statsminister Stefan Löfven (S).
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Mer expansiv finanspolitik löser inte Sveriges problem”

I ljuset av den försämrade konjunkturen höjs allt fler röster för en generösare finanspolitik. Men Sveriges ekonomiska utmaningar går djupare och budskapet från bland annat Japan och USA är tydligt: stora budgetunderskott höjer inte tillväxten på sikt, skriver Fredrik NG Andersson och Lars Jonung vid Lunds universitet.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Finns det några modiga politiker här?

Vårdförbundet söker efter modiga politiker som vågar prioritera vårdens nyckelgrupper så att vi kan korta vårdköerna och långsiktigt säkra vårdens kvalitet. Ta lärdom av Norge, som från och med juli i år garanterar sjuksköterskor med tio år eller mer i yrket, minst 500 000 kronor i årslön, skriver Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet Västerbotten
Hela artikeln på Norran

6. ”Möt vårdens utmaningar genom block- och regionöverskridande samarbete”

Det är oacceptabelt att de som arbetar med att vårda sjuka själva är en av de grupper som löper störst risk att bli sjuka av sitt jobb, skriver Anna-Lena Hogerud (S), vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och regionråd i opposition i Skåne.
Hela artikeln på Sydsvenskan

7. Varför dröjer beslutet om HPV-vaccin till pojkar?

Regeringens senfärdighet att besluta att även pojkar ska erbjudas vaccin mot HPV är både beklaglig och svårförsvarbar, då ett beslut skulle förhindra 120 cancerfall per år. De ansvariga är svaret skyldiga, skriver Cancerfondens Ulrika Årehed Kågström och Anna Karlsson.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

8. ”Regeringen måste satsa på arbetsmarknadsutbildning”

Det är inte ofta LO och Almega är överens om hur politik bör utformas, men när det gäller arbetsmarknadsutbildningen står vi helt eniga: Regeringen och samarbetspartierna behöver tillföra resurser och skyndsamt öka antalet utbildningsplatser, skriver Thomas Erséus, vd för Almega och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

9. ”Placera asylsökande i mottagningscenter”

S har tolererat framväxten av skuggsamhällen när de låtit tiotusentals stanna kvar illegalt i Sverige. En kontrollerad invandring och ett fungerande återvändande krävs från migrationsuppgörelsen, skriver M-toppar från tre kommuner.
Hela artikeln på Expressen

10. ”Skärmar riskerar skada förskolebarns hälsa”

Ökad digitalisering i förskolan strider mot samlad forskning om skärmtid för små barn. Barnens totala skärmtid riskerar att bli oförsvarlig, skriver universitetslektor Ann-Christin Sollerhed.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

11. ”Kan mänskliga rättigheter bli en del av näringslivet?”

När Ikea börjat sälja regnbågsfärgade kassar för allas rätt till fri kärlek väcktes våra drömmar om en framtid där företagsjättar förespråkar samtliga mänskliga rättigheter i sitt arbete. Utopiskt? Kanske, men samtidigt fullt möjligt, skriver företrädare för Nätverket mot hedersrelaterat våld.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
14.00
Stockholm: Riksdagen öppnar, riksmötet 2019/20. Kungen öppnar riksdagen på begäran av talmannen.
11.00
Stockholm: Den allmänna motionstiden där riksdagsledamöter får lämna motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Pågår fram till den 3 oktober.