Debattsvepet 22 jun

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) i Stockholm skriver att han i ett par månaders tid förra året fick ta emot en störtflod av förnedring, hat och hot efter att diverse så kallade alternativmedier spridit ut vilseledande information på nätet. I dagens debattsvep diskuteras också hur krisen för lärarutbildningen ska lösas, att den omoderna socialtjänstlagen bör  skrotas och att regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land. 

OBS! Under juni utkommer Debattsvepet fyra gånger per vecka, måndag-torsdag. Det sista Debattsvepet före  sommaruppehållet publiceras därmed torsdag 25 juni. Svepet återkommer sedan i augusti.

”Så kan krisen i Sveriges lärarutbildning lösas”

Låt lärare först studera ämnen de vill undervisa i och därefter gå en ettårig avlönad och skolförlagd lärarutbildning. Regeringen har hittills ökat antalet platser på lärarutbildningen för att komma till rätta med lärarbristen. Det är en tveksam metod då utbildningen är så oattraktiv i dag. I stället bör lärarutbildningen reformeras, skriver Inger Enkvist, professor i språk och litteratur vid Lunds universitet.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Regeringen splittrar stad och land med bredbandspolitiken”

Fiberutbyggnaden måste nå också landsbygden för att sluta det digitala gapet mellan stad och land. I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. Regeringens tystnad om bredbandspolitiken splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt, skriver företrädare för bland annat Svenska stadsnätsföreningen.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Allt fler självmord bland yngre kvinnor”

Ett misslyckande i ljuset av riksdagsbeslutet 2008 om en nollvision för självmord. Nya siffror visar att självmorden ökar bland yngre kvinnor (25–44 år) och bland unga (15–24 år). Den pågående pandemin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Nu krävs ett systematiskt förbättringsarbete inom vården, skriver bland annat Elin Fröding, chefsläkare och specialist i psykiatri vid Region Jönköping.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Värna flyget och satsa på biodrivmedel är att ta ansvar för landsbygden

Att knyta samman landet så att förbindelserna är goda mellan storstad, större regionala städer och hela vägen ut till länens mindre samhällen är någonting som i grunden är positivt för alla. Att prioritera en väl fungerande, modern och mer biodrivmedelsdriven flygtrafik är därför att prioritera landsbygdens framtid. Det skriver riksdagsledamot Helena Lindahl (C) från Robertsfors.
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

Håll koll på

09.00

STOCKHOLM Europaparlamentets informationskontor i Sverige arrangerar digitalt program om EU:s hantering av coronakrisen, hur återhämtningen ska gå till och med vilka ekonomiska resurser.

11.00

Interpellationsdebatter med statsrådet Mikael Damberg, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna Ekström samt infrastrukturminister Tomas Eneroth, riksdagen.

Övrigt i flödet