Debattsvepet: onsdag 11 september

”Inte bara glesbygden som behöver pengar”

Det är inte bara glesbygden som behöver pengar, generella statsbidrag är lösningen, skriver kommuntoppar i Norrköping och Lund. Kommunal slår larm om att kommunerna glömt hur svenska modellen fungerar. Elsparkcyklarna kräver ändrade lagar, menar miljöpartist, medan socialdemokrat ifrågasätter om de ens är förenliga med kommunallagen. 

1. ”Kommunerna har glömt hur svenska modellen fungerar”

Förr var en tvisteförhandling ett misslyckande, numera är det ett arbetssätt i kommunerna. Men en kommun som har som mål att pressa ned arbetsförhållandena är ingen attraktiv arbetsgivare, menar Jessica P Klemetsson, Kommunal Stockholms län.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”Jämlik vård kräver ett enklare läkemedelssystem”

Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete avstannar. Regeringen bör genast ta initiativ till en långsiktig överenskommelse med regionerna om det särskilda statsbidraget till läkemedel, skriver företrädare för Läkarförbundet, Lif – de forskande läkemedelsföretagen och Funktionsrätt Sverige.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Inte bara glesbygden som behöver pengar”

Utjämningssystemet får inte kväva utvecklingen i de kommuner som fungerar som tillväxtcentra för större geografiska områden. Den svenska statens ekonomi har länge varit god, samtidigt som kommunerna står inför sin största utmaning på flera decennier. Den obalansen måste minskas snarast möjligt, och därför måste en höjning av de generella statsbidragen vara våra partiers högst prioriterade fråga i budgetarbetet, skriver Lars Stjernkvist (S) och Philip Sandberg (L).
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”De här lagarna behövs för att få ordning på elsparkcyklarna”

Kommuner måste själva kunna reglera elsparkcyklarna. Vi kan inte förlita oss på välvilja från de kommersiella aktörerna. Jag lyfter nu därför en rad förslag på hur lagstiftningen och trafikförordningen bör ändras och hoppas att infrastrukturminister Tomas Eneroth genomför dessa skyndsamt, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. S: ”Utred om elsparkcyklarna ens är lagliga”

Inga andra näringsverksamheter får fritt och utan kostnad nyttja offentlig mark på det sätt som riskkapitalisterna bakom elsparkcyklarna får. Jurister måste titta på om detta verkligen är förenligt med kommunallagen, skriver Jan Valeskog (S).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

6. L: ”Arbetsförmedlingen kan inte vänta, Nordmark”

Omstöpningen av Arbetsförmedlingen har i praktiken satt verksamheten ur spel. Nu måste nya arbetsmarknadsministern omedelbart se till att arbetssökande anvisas till de insatser de har rätt till, skriver Liberalernas arbetsmarknadspolitiske talesperson Gulan Avci.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. ”Rika kommuner vill inte bygga för vanligt folk”

Några av Sveriges rikaste kommuner tar inte sitt ansvar för att bygga tillräckligt, särskilt inte hyresrätter. I Lomma i Skåne, i Danderyd i Stockholms län och i Lerum i Västra Götaland har det i genomsnitt endast byggts 12,5 respektive 13 hyresrätter per år under 2000-talet. Det är långt under genomsnittet för Sverige, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, mfl.
Hela artikeln på Norran

8. ”Så ska vi stoppa ekonomisk brottslighet riktad mot Malmöbornas välfärd”

Samhällets stöd ska ges till dem som har rätt till det. Därför har vi i Malmös kommunledning trappat upp arbetat med att stoppa alla former av ekonomisk brottslighet riktade mot Malmöbornas välfärd. Detta arbete ska vi fortsätta med och nu utöka, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L).
Hela artikeln på Sydsvenskan

9. ”Grattis till jobbet – det här förväntar vi oss”

Förstärk anställningsbarheten – försämra inte anställningstryggheten, inför etableringsjobben, inför ett förbättrat system för korttidsarbete, förbättra a-kassan och genomför en ansvarsfull reformering av Arbetsförmedlingen. Det är Unionens krav på nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. ”Psykiatrin i Sverige står vid ruinens brant”

Var det verkligen rätt att stänga de psykiatriska institutionerna eller borde Beckomberga och Långbro fått vara kvar? skriver Amanda Sandholm (V), undersköterska i akutsjukvården.
Hela artikeln på Expressen
Håll koll på
Kl 13.30
LO presenterar slutrapporten av Jämlikhetsutredningen, LO-huset.
I dag
Nordic life science days. Pågår till den 12/9, Malmömässan.