Debattsvepet 13 dec

Kommunerna behöver bedöma och hantera anmälningar om barn som far illa på ett mer likvärdigt sätt. Privat vård kan driva omställningen av vården. Lucia kan inspirera till engagemang för utsatta kvinnor. Det är några av rubrikerna i dagens debattsvep. 

Inget barn som far illa ska falla mellan stolarna

Det behövs en större likvärdighet mellan kommunerna när det gäller bedömningar och hanteringar av anmälningarna till landets socialtjänster om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Nu behöver både staten och kommunerna agera för att varje barn ska vara garanterat stöd och skydd, skriver Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Samverkan krävs för att lösa den psykiska ohälsan

Debatt. Köproblemet till barn- och ungdomspsykiatrin måste lösas genom gemensamma och organiserade krafter. En reform måste genomföras. Därför har Miljöpartiet och Socialdemokraterna, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, gett en utredare i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur en sammanhållen och nära vård för barn och unga kan genomföras. Det skriver Emma Lindqvist (MP) och Hans Brettschneider (MP).
Läs hela artikeln på Norran (öppnas i ny flik)

Nu bildar vi ”Gnosjökommissionen” för en rimligare energipolitik

Nedstängningen av Ringhals 1 och 2 nästa år innebär ett stort bortfall av fossilfri energi i södra Sverige, som redan lider av elbrist. Nu bildar vi Gnosjökommissionen med syftet att verka för en vetenskapligt grundad energidebatt som tar hänsyn till såväl lokala konsekvenser som globala klimatförändringar, skriver Torsten Dilot, Michael Klein och Joel Stacke.
Läs hela artikeln på Dagens Industri (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10:00

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Isabella Lövin presenterar regeringens nya utvecklade export-och investeringsstrategi,

12:00

Europaparlamentet i Stockholm arrangerar panelsamtal med Europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Karin Karlsbro (L) om hur EU:s långtidsbudget ska utformas.

Övrigt i flödet