Debattsvepet 21 dec

Sverige har de senaste decennierna stegvis rört sig bort från den nordiska välfärdsmodellen, menar bland andra Pensionsmyndighetens gd. Företrädare för Forum för Omställning ger förslag på vad nästa stimulanspaket bör innehålla. Andra ämnen som engagerat på debattsidorna de senaste dagarna är bland annat äldreomsorgen, skolan och infrastruktur. 

Det här bör ingå i nästa stimulanspaket

Pandemin har stor inverkan på människors liv och på ekonomin. Stimulanserna, i tillägg till krisåtgärder som korttidspermittering och omsättningsstöd, bör utformas så att de både upprätthåller efterfrågan i ekonomin och underlättar den strukturomvandling som pågår, skriver företrädare för Forum för Omställning, Susanne Ackum, Göran Arrius, Marcus Wallenberg, Therese Svanström med flera.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Ingen talar om att Sverige inte längre är en välfärdsstat”

Daniel Barr och Joakim Palme: Sverige har de senaste decennierna i realiteten stegvis rört sig bort från den nordiska välfärdsmodellen. Företrädare för Sverige beskriver gärna vårt land som en välfärdsstat av nordisk modell. Det gäller oavsett deras politiska tillhörighet och sägs vara något eftersträvansvärt. Men utvecklingen bort från modellen tycks ingen vilja tala om.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Att vinstutdelning är nödvändigt för en kvalitativ skola stämmer inte”

(19/12) Ambitionen att skapa nya skolor i förorterna är vällovlig om man menar allvar med att motverka segregation – men det är olyckligt om politikerna låser fast sig vid en lösning som innebär vinstutdelande skolor. Det finns bättre alternativ, skriver Bo Rothstein och Peter Esaiasson, professorer i statsvetenskap.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Dålig livslöneutveckling ger ej fler engagerade lärare”

För att få de mest erfarna lärarna att engagerat fortsätta livet ut eller få andra yrkesarbetande att byta livsval, så behövs en löneutveckling som motsvarar kostnaden att utbilda sig. Så är inte fallet. Det är en ödesfråga för Sverige att skolan lyckas mota lärarbristen genom en bättre arbetsmiljö och löneutveckling för alla lärare. Det skriver tre företrädare för Lärarnas riksförbund, Umeå.
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

”Löfven, ta tag i vår arbetskraftsinvandring”

(20/12) Vårt parti upprepar gärna att den illa fungerande arbetskraftsinvandringen är ett arv från regeringen Reinfeldt, men Riksrevisionens budskap är glasklart: Regeringen gör inte tillräckligt för att stävja exploateringen av utländsk arbetskraft här och nu, skriver de socialdemokratiska kommunalråden i Linköping Kristina Edlund och Elias Aguirre.
Läs hela artikeln på Aftonbladet (öppnas i ny flik)

”AF digitaliserar bort dem som har svårast att få jobb”

Arbetsförmedlingens tilltagande fokus på digitala system för att hantera inskrivningar och sortera de arbetssökande mellan olika program och insatser kan vara till fördel för många arbetssökande. Men digitalisering och självhjälp gör att de som står längre ifrån arbetsmarknaden får allt svårare att göra sig hörda, skriver Kristina Taylor, ordförande Sveriges Psykologförbund och Michelle Hansson Da Silva, föreningen Rappa.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Ställ frågan: Hur kan jag bidra till ett Skåne där ingen är hungrig?”

(19/12) På Skåne Stadsmission får vi dagligen samtal från föräldrar som ber om hjälp. De ringer med en enkel fråga om julklappar till barnen, men snart kommer det fram att behoven är långt större. Det saknas mat och kläder. När det väl börjar gå snett kan det gå snabbt. Det skriver Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor vid Skåne Stadsmission.
Läs hela artikeln på Sydsvenskan (öppnas i ny flik)

Håll koll på

I dag

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Amsterdam väntas fatta beslut om godkännande av Pfizers coronavaccin.

I dag

World Childhood Foundation delar ut Childhoodpriset som ska lyfta personer som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten.