Debattsvepet 14 jan

Socialdemokraterna tycker att utvecklingen inom Republikanerna i USA borde vara en varningsklocka för Moderaterna. Liberalerna ser risker att elever inte får grundläggande kunskaper på grund av distansundervisningen. Och Företagarna vill se mer arbetskraftsinvandring. Det är något av innehållet i torsdagens debattsvep. 

”Regeringen måste planera för fyrfaldigad elanvändning”

Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh. Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el. Men dagens prognoser tar inte höjd för den snabbt intensifierade elektrifieringen. Regeringens nya strategi för elektrifiering måste beakta nya trender och våga tänka stort. Det är inte osannolikt att elanvändningen fyrfaldigas till år 2050. Det skriver fyra företrädare för energibranschen.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Kompensera de som eventuellt drabbas av vaccinorsakad sjukdom

Covid-19 är en allvarlig sjukdom. Så vi bör vaccinera hela befolkningen trots att risken för allvarlig följdsjukdom inte kan uteslutas, så som skedde efter vaccineringen mot svininfluensan. Det är dock viktigt att staten är tydliga med att det finns ett skydd och en rimlig ersättning om vaccinerade skulle drabbas av kronisk sjukdom på grund av vaccinering, skriver Erik Houltz, överläkare och pappa till son med narkolepsi.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9:30

Trygghetsfonden TSL och omställningsorganisationen TRR håller en digital pressträff för att presentera omställningssiffrorna för 2020 tillsammans med en analys av arbetsmarknaden och en jämförelse med finanskrisen 2009. Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL och Lennart Hedström, vd för TRR, medverkar.

10:00

Det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, invigs. Utrikesminister Ann Linde presenterar det svenska ordförandeskapets program inför året.

10:00

Polisen, Malmö stad och Kriminalvården arrangerar en digital pressträff om den brottsförebyggande satsningen Sluta skjut och hur framtiden ser ut. På pressträffen närvarar polisområdeschef Stefan Sintéus, Anna von Reis från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kriminalvårdschef Petra Tullgren och kommunalrådet Sedat Arif.

11:00

Uppsala kommun håller en digital pressträff om planerna på att bli europeisk kulturhuvudstad och att arrangera en världsutställning i hållbar stadsutveckling. Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Fredrik Ahlstedt (M) berättar mer om planerna och vinsterna för Uppsala att arrangera evenemangen.

11:15

Ett internationellt företag inom mobilitet och energi presentera sina planer på att etablera sig i Nyköping vid en digital presskonferens. Representanter från företaget tillsammans med Nyköpings kommunstyrelseordförande Urban Granström och kommunens näringslivschef Maria Karlsson medverkar, Nyköpings stadshus, Stora Torget 4.

14:00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19 vid en digital pressträff.

Övrigt i flödet