Debattsvepet 19 jul

I hårt vinklade nyhetsinslag och artiklar skildrar ryska medier ett Sverige i förfall. Så kallade Sverigevänner intervjuas. Granska SD:s kontakter med Ryssland, kräver debatterande liberaler. Andra frågor i debatten denna morgon är nazister, tvångsäktenskap och barnkonventionen.

”Barnkonventionen måste omfatta alla barn”

Sveriges migrationspolitik drabbar barn och unga vuxna extra hårt. För att FN:s barnkonvention ska kunna bli svensk lag måste Sveriges politiker och Migrationsverket åtgärda en rad brister. Vi kräver att asylsökande och papperslösa barn och ungas rättigheter ska tas på allvar, skriver ­representanter för Rättsrådet för barn och unga i migration.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Förbud mot nazism är bara första steget”

Häromdagen valde regeringen att ansluta sig till det förslag om kriminalisering av rasism och nazism som Feministiskt initiativ och många folkrörelser länge drivit. Men förbud är bara en av många åtgärder som behövs för att stoppa nazismen. Regeringen och riksdagen måste agera skyndsamt, skriver Gudrun Schyman med flera från Feministiskt initiativ. Det skriver Tina Ghasemi & Sara Mohammad, Moderaterna / GAPF.
Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet (öppnas i ny flik)

Nej, EU-medborgarskap ska inte vara till salu

Under senare tid har det framkommit att det är mycket enkelt för rika människor utanför EU att köpa ett EU-medborgarskap. Elva medlemsländer i EU: Grekland, Lettland, Cypern, Litauen, Belgien, Spanien, Storbritannien, Österrike och Malta, driver särskilda program för dessa så kallade ”gyllene viseringar”. Verksamheten bidrar med pengar till statskassorna men är både ohållbara och oetiska, skriver Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L).
Läs hela artikeln på Aftonbladet (öppnas i ny flik)

Håll koll på