Debattsvepet 22 nov

Heltid som norm i välfärdsyrken är närmaste årens viktigaste kliv mot en jämställd arbetsmarknad, skriver ordföranden i Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. Debatten fredag handlar också om barn- och ungdomsvårdens tillgänglighet, Liberalernas invandringspolitik och reformeringen av Arbetsförmedlingen inklusive arbetsmarknadsministerns ansvar.

”Ensidiga kö-satsningar hjälper inte BUP”

BUP:s köer är symptom på ett systemfel. Därför är satsningar som handlar om att enbart korta köer en kortsiktig och ineffektiv strategi. En nationell handlingsplan behövs för hur samhällets olika aktörer ska jobba långsiktigt för att fånga upp barn med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar och ge adekvata insatser, skriver professor Sven Bölte & Anki Sandberg, Attention.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Sveriges digitala suveränitet hotas av it-tjänster i molnet”

I dag, fredag, publicerar Försäkringskassan en vitbok om publika molntjänster i offentlig verksamhet: Andra länders lagstiftning, som USA:s ”Cloud act”, innebär att offentliga aktörer förlorar kontrollen över uppgifter som skapas och bearbetas i samhällsbärande verksamhet. Därför krävs nu en tydlig myndighetsgemensam strategi, skriver Nils Öberg, Försäkringskassan.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

Idag

Sverigedemokraternas landsdagar inleds, Örebro

09.00

Europarlamentet och EU-kommissionen i Sverige arrangerar seminarium om plattformsekonomin, Stockholm, Europahuset

09.30

SCB: presenterar statistik om befolkningens it-användning, 2019