Debattsvepet: måndag 17 september

Har du också missat den gömda välfärden?

Privata sjukförsäkringar och "vårdstölden" debatteras denna morgon: Vem är det egentligen som betalar? Offentlig sektor måste öka sitt fokus på innovationer, skriver  stiftelsen Electrums vd. Statliga servicekontor är bra, men det behövs minst ett i varje kommun, anser Småkom.

1. ”Svensk offentlig sektor måste våga mer!”

Vi behöver politiker som har en plan för hur vi ska ta offentlig sektor in i framtiden. En plan för hur vi kan nya hitta sätt att stimulera och uppmuntra nytänkande och innovationer. Jag hoppas därför att vi kommer att få se ett tydligt innovationsfokus i fler kommuner och landsting den kommande mandatperioden, skriver Johan Ödmark vd för Stiftelsen Electrum.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Nya statliga servicekontor – men mest i städer

Även vi undrar vilken landsbygd det är som rikspolitikerna pratar om. Det statliga förslaget om utbyggnad av den statliga servicen ska byggas ut är bra, men det borde vara självklart med ett kontor i varje kommun. Det skriver Peter Lindroth & Ann-Sofie Andersson SmåKom.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. Har du också missat den gömda välfärden?

650 000 personer behöver inte längre bry sig om vårdkrisen. Utvecklingen går under radarn – och de som främjar den vill inte att vi ska se, skriver skriver John Lapidus, Doktor i ekonomisk historia och och författare till boken ”Vårdstölden – hur den privata välfärden tar från det gemensamma”.
Hela artikeln på Expressen

4. ”Skatter och bidrag kan inte jämna ut inkomsterna”

Det enda som biter på inkomstfördelningarna är en jämnare fördelning av kompetensen. Försök att med skatter och bidrag utjämna inkomsterna ger inte mycket mer än symboliska resultat samtidigt som ekonomin tar skada, skriver Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell dynamik.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. ”Låga boräntor kvar även när Riksbanken börjar höja”

Även om bostadsräntorna i Sverige kommer att stiga när Riksbanken börjar höja reporäntan och avveckla statsobligationsköpen så bör bostads­räntorna förbli låga under lång tid framöver. Det visar studier som pekar på strukturella förändringar som förändrad demografi och inkomstfördelning, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. ”En rektor ska inte vara en ryggradslös marionett”

Sverige befinner sig nu i det europeiska bottenskiktet vad gäller att säkra högskolornas institutionella autonomi och frihet från politisk påtryckning. En ny regering måste ta tag i frågan om forskningens oberoende, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. "Här finns enighet om skattereformer"

I ett ostabilt parlamentariskt läge kan en väg framåt vara att hitta de frågor där man kan komma överens i brett samförstånd. Många vill se en stor reform på skatteområdet. Låt börja med de delar där relativ enighet om inriktningen finns, skriver Günther Mårder, vd Företagarna och Patrick Krassén, skattepolitisk expert Företagarna.
Hela artikeln på Dagens Industri

8. "Brott mot oss äldre var tabu – men inte längre"

Brott och bedrägerier mot äldre är ett allvarligt och växande samhällsproblem som måste tas på större allvar. Men äldre är inte föremål för samma intresse och politiska prioriteringar som andra brottsoffergrupper, till exempel barn och ungdomar, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF, och expert i utredningen om nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.
Hela artikeln på Aftonbladet

9. "Ställ krav – ditt barn ska ha skolbibliotek"

Har ditt barn tillgång till ett bemannat skolbibliotek? Om svaret är ja, är skolbibliotekarien en naturlig del av skolans pedagogiska arbete? Det är två viktiga frågor som alla föräldrar borde ställa sig, Anna Troberg, förbundsordförande i DIK – facket för kultur och kommunikation.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. "Svenskars inställning till invandrare en paradox"

Årets Mångfaldsbarometer visar att fler i dag har goda erfarenheter av utländska kollegor på sin arbetsplats. Samtidigt har attityderna till att ge människor med utländsk härkomst möjligheten att bevara sina kulturella traditioner sjunkit till den lägsta nivån sedan mätningarna började, skriver Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. "Vi behöver mer ungdomsdemokrati"

Skillnaderna är enorma mellan Göteborgs skolor i fråga om valdeltagande till Ungdomsfullmäktige. Det finns dock en enkel lösning på det och fler sätt att ge ungdomar större inflytande i kommunfullmäktige, skriver Theodor Hansson och Edvin Johansson, Ungdomsfullmäktige.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

12. "En tysk folksamling som jagar utlänningar och gör Hitlerhälsningar är stötande."

Många tyskar som föddes och växte upp i Östtyskland är oförmögna eller ovilliga att dra nytta av möjligheterna att utbilda sig och få ett arbete i ett förenat Tyskland. De lyssnar på främlingsfientliga demagoger på högerkanten som skyller alla problem på invandrare, särskilt från muslimska länder. skriver Ian Buruma är redaktör för The New York Review of Books.
Hela artikeln på Sydsvenskan

13. "Många ensamkommande ungdomar saknar mat och tak över huvudet."

När den så kallade gymnasielagen klubbades i riksdagen var vi många som drog en lättnadens suck. Äntligen skulle en grupp ungdomar som drabbats hårt av Migrationsverkets väntetider få en ny chans att stanna i Sverige. Men så blev det som bekant inte. Efter att migrationsdomstolar valt att fatta motstridiga beslut befinner sig ungdomarna återigen i limbo. Ingen vet när frågan kan komma att få sin lösning. Under tiden pågår ett mänskligt lidande som hela tiden blir värre i takt med att osäkerheten ökar, skriver Elisabeth Dahlin och Lise Bergh, generalsekreterare resp ordförande för Rädda Barnen.
Hela artikeln på Sydsvenskan
Håll koll på
9:00
Socialstyrelsen: Statistik om amning
9:30
Riksbanken publicerar penningpolitiskt protokoll från mötet den 5 september.