Debattsvepet: måndag 15 april

Hallengren: ”Här är vår miljardsatsning för att korta vårdköerna”

Regeringen uppdaterar kömiljarden, Muf-ordföranden Benjamin Dousa varnar för en etnifierad underklass, friskolelärare riskerar repressalier om de kritiserar sina arbetsgivare offentligt och kvinnor med funktionsnedsättning lever oftare i ekonomisk utsatthet. Det är några av ämnena som är på tapeten i måndagens och helgens debattsvep. Andra ämnen som engagerar debattörerna är mäns våld mot kvinnor, EU och snabbspår. 

1. Yttrandefrihet gäller inte för friskolelärarna

Lärare som kritiserar skolkoncernerna där de är anställda riskerar att straffas av sina arbetsgivare, trots att det är förbjudet enligt lag. Meddelarskyddet ska gälla alla anställda inom offentligt finansierad verksamhet oavsett huvudman, skriver Tor Nitzelius, tidigare förbundsjurist vid Lärarförbundet, och Sten Svensson, tidigare chefredaktör för Lärarnas Tidning.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Sämre villkor för kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning behöver synliggöras mer inom funktionshinders- och jämställdhetspolitiken. Det visar en ny kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet, skriver Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, och Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Här är vår miljardsatsning för att korta vårdköerna”

Svensk sjukvård ska finnas där när du behöver den. Nu tar vi ett helhetsgrepp för att korta köerna. Vi börjar med en uppdaterad kömiljard. 1,62 miljarder kronor öronmärks för arbetet med en mer tillgänglig sjukvård, skriver socialminister Lena Hallengren (S).
Hela artikeln på Expressen

4. ”Etnifierad underklass riskerar att bli permanent i Sverige”

Redan i dag är Sveriges underklass etnifierad. För att den inte ska bli bestående krävs reformer. Ska Sverige förbli ett land där den som är begåvad men fattig kan lyckas behövs en ny politik, skriver Benjamin Dousa, MUF.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Stoppa inte snabbspår till bristyrken”

Istället för att lägga ner snabbspår för akademiker borde politikerna öronmärka mer pengar till satsningar som bygger på snabba vägar till bristyrken med höga utbildningskrav. Det skriver Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, och Susanne Lavemark, Arbetsgivarorganisationen KFO.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Barn ska inte behöva se mamma bli slagen”

Totalt avsätter regeringen ytterligare 130 miljoner kronor till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, skriver jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S).
Hela artikeln på Aftonbladet

7. ”Man bör inte få ärva den man har plågat”

Det finns ingen möjlighet för en förälder att göra ett barn arvslöst om personen begått allvarliga brott mot dem själva, exempelvis grov misshandel. Med andra ord kan ett brottsoffer tvingas låta stora delar av sin kvarlåtenskap tillfalla sin värsta plågoande, skriver Lina Nordquist (L) och Johan Pehrson (L).
Hela artikeln på UNT

8. ”En stor budgetskandal pågår i det tysta i EU”

13/4 En ansenlig del av EU-budgeten går till utgiftsområden som saknar uppföljningsbara målsättningar, och som därmed undgår granskning från journalister och kritik från väljare. Vi kommer att kräva att unionen begränsar sin budget till en summa som den klarar att spendera på ett kvalitetssäkert sätt, skriver Peter Lundgren och Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

9. ”Är det farligt att fler cyklar i stället för att köra bil?”

14/4 Vad hände med de nationella målen om att öka cyklandet och kollektivtrafikresandet när inte ens Transportstyrelsen kan rekommendera personer som själva bedömer att de är farliga bakom ratten att ändra sina resvanor? skriver Svensk Cykling.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. Kommunalt arbetstvång kan leda till hjärtattacker

14/4 Förlegad lagstiftning från 1800-talet innebär att kommuner kan bestämma att småhusägare ska sköta underhållet för gångbanor. Det är varken effektivt eller rimligt när det finns kommunala snöplogar och sopmaskiner, skriver riksdagsledamoten Lars Beckman (M).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

11. ”Dags att nyansera bilden av flyget – att sluta flyga är inte lösningen”

13/4 Att minska utsläppen från luftfarten är oerhört viktigt men den antiflygpropaganda som nu sveper över Sverige behöver nyanseras. Det är utsläppen som ska minska, inte resandet, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef Norwegian.
Hela artikeln på Gefle Dagblad

12. ”Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan”

14/4 Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna vindkraftens klimatnytta – och inte sätta käppar i hjulet för utbyggnaden, skriver sex vindkraftsföreträdare.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

13. ”Det är en myt att Sverige inte är självförsörjande”

14/4 Sverige producerar tillräckligt med energi och protein för att med god marginal vara självförsörjande på livsmedel, visar våra siffror. Problemet är trendkänsliga konsumenter och en övertro på ekologiska certifieringar som inte bygger på vetenskap, skriver agronomerna Kersti Linderholm och Lennart Wikström.
Hela artikeln på Expressen

14. ”Bygg ut kärnkraften för ett grönare Sverige”

14/4 Att avveckla fler reaktorer saknar all rim och reson, skriver Anders Sellström, europaparlamentariker (KD), och David Lega, toppkandidat till Europaparlamentet (KD).
Hela artikeln på Aftonbladet

15. Svenska kraftnät: ”Vi klarar inte elförsörjningen på egen hand”

Det svenska stamnätet måste rustas upp för att kunna tillgodose ökad efterfrågan på el. Men utdragna tillståndsprocesser och kärnkraftsavvecklingen gör det svårt för Svenska kraftnät att möta behoven, skriver generaldirektören Lotta Medelius-Bredhe.
Hela artikeln på Dagens Industri
Håll koll på
10.00
Socialstyrelsen publicerar en studie om läkemedel som riskerar att orsaka en ovanlig - men livshotande - rubbning i hjärtrytmen hos äldre personer, så kallad hjärtarytmi.
Myndigheten för delaktighet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten publicerar kartläggning av utmaningarna för att nå ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning.