Debattsvepet: måndag 7 januari

”Gymnasievalets betydelse för inkomsten måste bli tydligare”

Blivande gymnasieelever behöver upplysas om vilka skillnader som finns vad gäller i inkomst och sysselsättning efter olika gymnasie­program, skriver Svenskt Näringsliv idag. Andra frågor som syns i årets första Debattsvep är rehabilitering av sjukskrivna, migrationskostnader, skolval, journalisten Magda Gads Afghanistanrapportering och Malmös nya polisutbildning, bland annat. 

1. Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos

Primärvården är i stort behov av reformering. Utredningen God och Nära vård har kommit med en mängd förbättringsförslag, men det behövs mer, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Neuro.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Magda Gads rapportering är modig i två länder

6/1 Expressens korrespondent Magda Gad är modig både när hon färdas genom kulregn och konfliktzoner - och när hon dristar sig till att rapportera konsekvensneutralt, utan hänsyn till svensk inrikesdebatt, skriver Mustafa Panshiri och Callis Amid.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Gymnasievalets betydelse för inkomsten måste bli tydligare”

Trots högkonjunktur är arbetslösheten hög. Ny statistik tydliggör att det råder stor skillnad i inkomst och sysselsättning efter olika gymnasie­program. Det behövs därför bättre konsumentupplysning om gymnasieskolans betydelse för arbetslivet, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Kommunerna har för ofta och för länge fått bära följderna av en misslyckad migrationspolitik.”

Staten har alltför länge skjutit över kostnader för migrationspolitiken på kommunerna. Nu måste kommunerna dra en gräns, skriver de två moderaterna Torbjörn Tegnhammar i Malmö och Oliver Rosengren i Växjö.
Hela artikeln på Sydsvenskan

5. ”Omotiverat att ständigt hylla näringslivets ideal”

Under nästan 40 år har vi levt med föreställningen om att det är den privata sektorn som bör stå modell för organisationer. Men offentliga verksamheter erbjuder en djup rikedom av erfarenheter, värderingar och arbetssätt som kan bidra till att svara mot de utmaningar som många av dagens organisationer står inför, skriver forskarna Daniel Lövgren och Josef Pallas.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

6. Skolval med brister

Snart är det dags för årets skolval i Uppsala kommun. Tyvärr finns stora brister i den metod som används för att fördela skolplatserna i Uppsala kommun. Elever som bor mitt emellan två skolor, eller nära en skola som redan är full, riskerar att få en placering långt från hemmet, ­skriver Mikael Bertze och Åsa Bertze.
Hela artikeln på Upsala Nya Tidning

7. ”Våra polisstudenter kommer att möta en svår verklighet. Och lära sig hantera den.”

5/1 Inom kort startar den nya polisutbildningen i Malmö. Den ska, med hjälp av forskningen, bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. Det skriver Caroline Mellgren och Per Hillbur vid Malmö universitet.
Hela artikeln på Sydsvenskan

8. SVT - hemlösheten mer komplicerad än ni visar

I SVT:s ”36 dagar på gatan” fick tittarna följa fotografen Christoffer Hjalmarsson och hur han skildrade livet som uteliggare. Men, bara en mycket liten grupp av landets hemlösa stämmer in på programmets skildring. Utvecklingen av hemlösheten har ett nära samband med bostadsbristen, skriver professorer.
Hela artikeln på Aftonbladet

9. ”Selektiv mutism – tyst men allvarligt problem”

6/1 Det finns betydande brister i omhändertagandet av patienter och elever med selektiv mutism. Kunskapen om barnens situation behöver öka avsevärt hos förskole- och skolpersonal så att problemet kan upptäckas tidigt och behandlas, skriver psykologen och psykoterapeuten Jan Ringler.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

10. ”Inför straff mot arbetsgivare som missköter rehabilitering”

6/1 Lagen som trädde i kraft i juli förra året har gett Sveriges arbetsgivare ökat ansvar för rehabilitering av sjukskrivna. Det är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Om vi vill komma åt arbetsgivare som missköter sig måste det även finnas möjligheter till sanktioner. Och arbetsgivarnas ansvar måste öka ytterligare, skriver John Selander, Mittuniversitetet.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

11. Föräldrar, släpp mobilen – era barn mår dåligt!

6/1 Ingen tidigare föräldrageneration har varit så frånvarande, men ändå suttit precis bredvid. Gemensamt bland många barn och unga som mår dåligt är en känsla av ensamhet, skriver Siri Strand och Emma Westas Rödin, grundare av Pillerpodden.
Hela artikeln på Expressen
Håll koll på
8.00
Riksförbundet FUB arrangerar seminarium inför LSS-utredningens betänkande den 10 januari. Kungsgatan 55.
9.00
Rättegång inleds om förberedelse till terrorbrott. Stockholms tingsrätt, säkerhetssalen.