Debattsvepet 15 sep

Kunskapssynen i skolan förklarar inte eskaleringen av grov kriminalitet, anser skolforskare. Vårdförbundet argumenterar för barnmorskeledda mottagningar. Dagens debatt handlar också om läsfrämjande åtgärder, hur nyanlända ska få tillgång till välfärdssystemen och om migrationskommitténs förslag.

”Låt nyanlända kvalificera sig till välfärden genom arbete”

De svenska bidrags- och socialförsäkringssystemen försvagar drivkrafterna att arbeta, inte minst för personer som är nya i Sverige och för unga. Därför föreslår vi i en ny Timbrorapport en rad reformer för att man gradvis ska kvalificera sig till ersättningar genom att arbeta och betala skatt, skriver nationalekonomen Stefan Fölster och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

15/9

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen väntas komma med besked till regeringen om hur besöksförbudet på äldreboenden kan ändras.

09.00

Socialstyrelsen presenterar statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (2019) samt arbetsmarknadsstatus (2018).

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.