Debattsvepet: tisdag 25 juni

”Gör det straffbart att se på terrorpropaganda”

Terrorism, skogsbruk, pensioner och trygghet för hbtq-personer – det är några av ämnena i tisdagens debattsvep.

1. ”Hårdare tag stoppar inte skjutningarna”

Det är dags att inse att de enkla lösningarnas politik har passerat sitt bäst före datum. Våldet kan inte drivas bort med vakter, det som behövs är framtidshopp och ett Stockholm för alla, skriver Karin Wanngård (S).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”Är det dags att ifrågasätta nyckelbiotoperna nu?”

Vi kan inte ha ett land där tillit och förtroende saknas mellan medborgare och myndigheter, skriver Peter Helander (C), apropå Skogsstyrelsens nya krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Gör det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda”

Vid i princip varje tillslag som Säkerhetspolisen gör i arbetet för att motverka terrorism hittar vi filmer och bilder med oerhört grova våldshandlingar och avrättningar. Materialet framställs för att rekrytera anhängare eller för att stärka sympatisörer inför våldsdåd. Vi vill att regeringen utreder om det bör bli straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, skriver Klas Friberg, säkerhetspolischef.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Vi har inte tid att sänka bensinskatten”

En klassmedveten miljöpolitik är en sådan som frigör landsbygden från dess fossila bojor, skriver fyra medlemmar i Handelsstudenter för klimatet (SSCA) i en replik.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. ”Ovetenskapliga metoder styr sjukvården”

Styrningen av sjukvården drivs till stor del av tro, förhoppningar, policy och kommersiella intressen. Vi föreslår i stället mer lämpliga åtgärder, skriver bland andra Gunnar Akner, läkare.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

6. ”Inkludera de nyanlända männen i jämställdhetsarbetet”

Det behövs trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen, skriver Vladimir F Ahmed från organisationen Vi är Sverige.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

7. ”Att jobba lönar sig inte i pensionshänseende”

Det krävs att staten tar sitt ansvar och skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv, höjer pensionsavsättningarna och förbättrar kringliggande trygghetssystem, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och företrädare för flera pensionärsorganisationer.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. ”Det är inte enkelt att leva som hbtq-person i Helsingborg. Vi måste få synas och känna oss trygga”

Att arbeta för ett inkluderande Helsingborg känns för det allra mesta väldigt ensamt. Det skriver fem företrädare för arrangörsgruppen för Helsingborg Pride.
Hela artikeln på Sydsvenskan

9. SD: ”Förbjud slöja på elever i svensk skola”

Sverigedemokraterna vill arbeta för att förbjuda värderingsstyrd slöja inom förskolan och grundskolan samt att skolpersonal, främst i utsatta områden, ska utbildas i ämnet hedersproblematik, skriver fyra riksdagsledamöter.
Hela artikeln på Aftonbladet

10. ”Slå ihop statens datacenter för klimatets skull”

Digitaliseringen innebär kraftigt ökad efterfrågan på el. Genom att slå ihop sina 206 datacenter till endast tio kan staten minska sitt nuvarande effektuttag med 80 procent, skriver företrädare för bolag i serverhallsbranschen.
Hela artikeln på Dagens Industri
Håll koll på
08:00
Försäkringskassan publicerar den årligt återkommande rapporten Socialförsäkringen i siffror.
09:00
Aktuell debatt om gängkriminalitet i riksdagen. Moderaterna har begärt debatten. Från regeringen deltar inrikesminister Mikael Damberg (S), riksdagen.
09:30
SCB: Allmänna val, valdeltagandeundersökningen, 2018.