Debattsvepet: måndag 8 juli

”Gör bränsle och mat av uppfångad koldioxid”

Försäkringskassan, djurskydd, försenade tåg och lagring av koldioxid – det bara några av ämnena i måndagens debattsvep. 

1. ”Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion”

Att utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. MP: Satsa på god vård i hemmet för äldre

Fler äldre vårdas i dag i hemmet, detta ställer helt andra krav än tidigare. En god jämlik vård till svårt sjuka kräver att vi satsar på den nära kommunala hälso- och sjukvården, skriver Lena Östholm-Munkberg (MP).
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Så skapas en offentlig sektor som är bra för medborgarna”

Ett aktivt värdegrundsarbete kan leda till offentliga organisationer med en hållbar förvaltningskultur, god arbetsmiljö och goda tjänster till medborgarna. Men arbetet kan lätt skapa ökad misstro mot ledningen och betraktas som slöseri med offentliga resurser, skriver docent Louise Bringselius och presenterar fem förutsättningar för att lyckas.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Många djurskyddsinspektörer utsätts för hot och våld”

Åtta av tio djurskyddsinspektörer säger att de har utsatts för hot i tjänsten. Sedan inspektörerna övertagit en del av polisens uppgifter har de i högre grad tvingats hantera direkta konflikter. Risken att skadas i arbetet har också ökat. På sikt utgör det ett hot mot demokratin, skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge i Naturvetarna och kräver att regelverket ses över.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Gör bränsle och mat av uppfångad koldioxid”

Att regeringen satsar 100 miljoner på forskning om att fånga upp koldioxid är glädjande, men man missar möjligheter genom att begränsa ambitionen till att endast lagra koldioxiden. Det finns nämligen spännande processer för tillverkning av bränsle och mat från koldioxid, skriver Tomas Linder, docent i mikrobiologi.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. ”Kapa biståndet till homofientliga stater”

Vi bör aldrig uppmuntra eller indirekt stödja länder som inte respekterar de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Vi föreslår därför ett antal åtgärder för att tydligt stå upp för homosexuellas rättigheter överallt i världen, skriver Jimmie Åkesson och Julia Kronlid, SD.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. ”Kan Göran Persson befria sparbankerna?”

De lokala sparbankerna är hårt bundna till Swedbank genom ett kontroversiellt avtal. Sparbankerna måste frigöras så att landsbygdens företag kan få finansiering och service, skriver ett flertal kommunalråd.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

8. TV4:s vd: Är borgerlighetens tal om äganderätten tomt prat?

Regeringen presenterade nyligen sin proposition om public service. Det bästa politiken kan göra för att värna fria, mångfacetterade och oberoende medier är att ge oss goda villkor att verka fritt på en marknad i balans, skriver TV4:s vd Casten Almqvist och innehållschef Åsa Sjöberg.
Hela artikeln på Dagens Industri

9. ”Digitalisering löser järnvägsknuten”

Tågresenärerna i Sverige drabbas av fler problem än de ska behöva utstå. I järnvägssektorn ser vi många förklaringar till dagens situation, men sedan länge är vi också redo att bidra med lösningar som ger effekt, skriver bland andra Lars Schyllander, Strukton Rail.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. ”Nu tar vi flera viktiga steg i kampen mot hedersvåldet”

Regeringen har nu fattat flera viktiga beslut i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och vi kommer att fortsätta det här arbetet tills varje människa har makten att bestämma över sitt eget liv, skriver jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, (MP).
Hela artikeln på Expressen

11. ”Så kan man öka jobbchanserna för utlandsfödda”

Arbetslösheten bland utlandsfödda är betydligt högre än för infödda svenskar. Till stor del beror det på att utlandsfödda saknar privata kontakter etablerade på arbetsmarknaden. Genom att staten ger stöd till människor som öppnar sina privata kontaktnät kan man skapa en ny effektiv väg in till arbetslivet för dem som idag står utanför, skriver Jon Knutsson, samordnare av arbetsplatsförlagd svenska för invandrare (sfi).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

12. ”Är det alltid fel att ställa grupper mot varandra?”

När det gäller att föra en uppriktig diskussion om hedersrelaterat förtryck måste man fråga sig vilka grupper det riskerar att skapa motsättningar emellan. Det skriver Carolin Ekman, konsult och goodwillambassadör för riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.
Hela artikeln på Sydsvenskan

13. ”Vi måste sluta köra egoistiskt på vägarna”

”För att komma tillrätta med den utomordentligt dåliga utvecklingen av svensk olycksstatistik på våra vägar behöver vi mer än nya bilar. Det behövs ett ändrat beteende bland trafikanterna. Egoistiska förare behöver ersättas av omtänksamma och hänsynsfulla förare”, skriver Göran Sydhage, vd Motorförarnas Helnykterhetsförbund.
Hela artikeln på Aftonbladet

14. ”Låt fotbollsungdomarna spela utan föräldrarnas råd”

Föräldrar som gapar från sidlinjen dödar inte bara glädjen för barnen utan kväver också deras utrymme att utvecklas som fotbollsspelare. Till alla föräldrar: Barnen har redan tränare. Ni ska ge dem stöd och kärlek, skriver Dennis Andersson, generalsekreterare för Gothia Cup.
Hela artikeln på GT

15. ”Tiden är knapp för åtgärder mot gängkriminaliteten”

Malmö kan inte vänta på att regeringen utreder tänkbara lösningar mot organiserad brottslighet i åratal. Medborgarna måste känna en tilltro till rättsväsendet, skriver Magnus Olsson, Sverigedemokraterna.
Hela artikeln på Kvällsposten
Håll koll på
09:30
SEB:s Boprisindikator, föregående månad.
10:45
Arbetsförmedlingens veckostatistik.