Debattsvepet: torsdag 24 januari

”Gårdsförsäljning kan leda till 1400 fler alkoholdöda per år”

En ny utredning om gårdsförsäljning är både oroande och onödig anser forskare som varnar för konsekvenserna av alkoholförsäljning i dagligvaruhandeln. Andra ämnen som engagerar dagens debattörer är behovet av missbruksvård för unga asylsökande, bättre demensvård, förslag om inskränkningar i medborgarnas äganderätt och hur klimatpolitiken ska utformas. 

1. Ensamkommande fastnar i välfärdens mellanrum

Ett ofullständigt reglerat ansvar och resurser som inte harmonierar med uppdraget gör att unga vuxna asylsökande riskerar att fastnar i välfärdens mellanrum. Den som hamnar i ett missbruk har mycket liten chans att få missbruksvård. Statlig finansiering behövs nu, skriver företrädare för Föreningen Sveriges Socialchefer.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. En utredning som offrar äganderätten lättvindigt

Att förslag om inskränkningar i grundlagsskyddade rättigheter läggs fram, utan minsta problematiserande resonemang är anmärkningsvärt och illavarslande. Det skriver Fredrik Bergman och Tomas Nicolin på Centrum för rättvisa, som nyligen lämnat in remissvar på Byggrättsutredningen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Gårdsförsäljning kan leda till 1400 fler alkoholdöda per år”

Januariavtalets utredning om gårdsförsäljning är både oroande och onödig. Två tidigare utredningar har visat att gårdsförsäljning inte är förenlig med Systembolagets monopol. Och vår nya studie visar att alkoholförsäljning i dagligvaruhandeln skulle öka försäljningen med 31 procent och leda till drygt 1400 fler dödfall per år, skriver fyra alkoholforskare.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”God demensvård kräver ökade satsningar”

Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom, skriver Lena Östholm Munkberg (MP).
Hela artikeln på Sydsvenskan

5. ”Vanligt folk ska inte stå för miljönotan”

Är det verkligen rimligt att byggnadsarbetaren som bor i Hörby och är beroende av bilen för att ta sig till jobbet ska betala för storföretagens klimatutsläpp? För oss i Byggnads är svaret givet, skriver förbundsordföranden i Byggnads och ledamoten i Socialdemokraternas partistyrelse Johan Lindholm.
Hela artikeln på Aftonbladet

6. ”Kör över vårt folk, Löfven – klimatet måste räddas”

Tyvärr är vi svenskar som en nation av tonåringar utan konsekvensanalys. Släpp taget om väljarstödet, Löfven. Våga vara obekväm och kör över oss och våra klimatkatastrofala vanor med en statlig hockeytackling. Vi står bakom dig, skriver 87 influencers.
Hela artikeln på Expressen

7. Skattebetalarna: ”Det finns goda skäl att oroa sig”

Det är påtagligt att Januariöverenskommelsen (JÖK:en) är konstruerad för att göra alla nöjda. Det låter kanske lovande. Men frågan är hur det kommer bli i praktiken, skriver Skattebetalarnas vd Christian Ekström.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

8. ”Allmän tro på låg ränta kan bli förödande”

Det finns i dag ett samförstånd kring att räntehöjningar framöver kommer att förbli blygsamma. I Sverige råder stor tilltro till att Riksbanken har läget under kontroll. Men Sverige är del av en global finansiell marknad och Riksbankens kontroll kan komma att sättas ur spel. Det skriver professor Lars Oxelheim.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

9. ”Öka lagstiftningsfarten med flera knop”

Regeringen har varit för långsam med lagändringen som krävs för att förhindra att hamnar runtom i landet lamslås av orimliga arbetsplatskonflikter. Driftsäkerhet och förtroende bland kunderna är viktigt för att hamnen ska fungera, skriver Hampus Hagman (KD) och David Lega (KD).
Hela artikeln på GT

10. ”Regeringen måste låna till snabbtågen”

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L slår fast att stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och finansieringsdiskussionerna återupptas. För en så omfattande investering räcker inte Trafikverkets investeringsbudget, skriver företrädare för fyra handelskamrar.
Hela artikeln på Dagens Industri
Håll koll på
8.00
Folkhälsomyndigheten publicerar den första sammanställningen i sitt slag över skillnader i psykisk hälsa mellan olika grupper i Sverige.
9.00
Försäkringskassan publicerar statistik om assistansersättning.
10.00
Ekonomistyrningsverket (ESV) publicerar prognos över statens budget och de offentliga finanserna.
11.30
Stockholm: Riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen arrangerar i samarbete med Forum för Levande Historia Förintelsens minnesdag i riksdagen.
Övrigt i flödet

1. Nytt avsnitt av Debattpodden

Debattpodden #7 ute nu! Dagens Samhälles reporter Samuel Åsgård, den liberala debattören Jenny Sonesson och den tidigare partiledaren för Vänsterpartiet Lars Ohly svarar på frågor som: Blir SKL tuffare mot regeringen efter maktskiftet? Gjorde Jonas Sjöstedt rätt? Hur påverkar mittenkuckelurandet demokratin? Hur många gånger ska LSS behöva utredas och är det verkligen nödvändigt att lagstifta om mobilförbud i skolan?
Hela artikeln på Debattpodden