Debattsvepet 20 okt

SKR:s demokratiska process i arbetsgivarfrågor är i behov av reformering, skriver Forshagas KSO. Ägandet av primärvård och äldreboenden är ett annat ämne i debatten. KD i Malmö vill att kommunen blir testkommun för kommunalt anställda läkare i äldrevården och M i Stockholm vill rädda Bromma flygplats.

"Går SKR i takt med sina medlemmar?”

I dagarna går SKR in i skarpa förhandlingar om nya kollektivavtal. Man kan tro att förhandlingsarbetet sker i en stor process med god insyn och påverkansmöjlighet från kommuner och regioner. Men så fungerar det inte. Kollektivavtalen tas fram helt utan insyn från oss arbetsgivare ute i verkligheten, skriver Forshaga Kommuns kso Per Lawén (S).
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Ny lag stoppar inte svinnet av sprängämnen”

Regeringen har tagit fram ett förslag till ny lag med syfte att skärpa kontrollen över explosiva varor, och därmed begränsa tillgången till dessa för kriminella. Förslaget är välkommet, men det är inte tillräckligt kraftfullt, skriver direktionen för Storstockholms brandförsvars ordförande Ole-Jörgen Persson (M).
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Rädda den personliga assistansen!"

Personlig assistans har gett oss ett liv i frihet. LSS-utredningen som lades fram för snart två år sedan begrep inte det, utan ville ta bort vår assistans. Nu är utredningen på remiss. Och vi känner oss inte alls lugnade av regeringens löften om att vårt stöd inte ska försämras. Starka krafter hotar i kulisserna, skriver företrädare för Riksföreningen JAG.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

8.00

Riksrevisionen publicerar granskning av kvalitetsregister inom äldreomsorgen.

10.00

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar höstens ekonomirapport.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger information om covid-19 och svarar på frågor.