Debattsvepet: måndag 11 februari

”Förödande att vården missar lungcancer”

Unga kvinnor som aldrig rökt är en förbisedd grupp i de nya riktlinjerna gällande vård vid lungcancer. Att testa gränser och söka kryphål hör inte hemma i en sund myndighetsutövning, menar LRF som ser hur staten förhindrar skogsägare från att bruka sin egendom. Dessutom debatt om bland annat religioner, pensioner och pensionssystem, om vårdköer och om poliser och ordningsvakter. 

1. Staten går på offensiven mot skogsägarna

När skogsbruk kan stoppas på oklara grunder skapar det osäkerhet för hundratusentals fastighetsägare vars skog i många fall ska växa längre än nuvarande ägares livstid. Konsekvenserna kan bli förödande när skogsägare förhindras att bruka sin egendom, skriver Magnus Norberg och Sven-Erik Hammar, LRF.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Yrkeshögskolan öppnar arbetsmarknaden för fler

För många av de studerande är yrkeshögskolan ett snabbt och effektivt sätt att avancera på arbetsmarknaden och få en tydlig yrkesroll som ger en ökad trygghet och bättre försörjningsmöjligheter, skriver Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Förödande att vården missar lungcancer”

Lungcancer ökar stadigt bland yngre, friska kvinnor som aldrig har rökt. När denna nya patientgrupp möter primärvården misslyckas personalen ofta med att känna igen patienternas symtom som tecken på lungcancer. Detta får förödande konsekvenser, skriver Mia Rajalin och Yann Fränckel, båda cancerdrabbade.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. Subventionera pensioner för låginkomsttagare

Sverige är ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande trots rekommendationer från både EU och OECD. Vi föreslår nu en ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare, skriver nio direktörer i försäkringsbranschen.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Kanske är det dags att tänka om. Behöver vi verkligen ha en tvättmaskin hemma?”

Vi är många som har ett antal renlighetsapparater i våra hem. De tar vår tid, de kostar pengar, de utgör så småningom en betydande del av allt avfall och påskyndar en individualisering av samhället. Det skriver Tullia Jack, doktor i sociologi vid Lunds universitet.
Hela artikeln på Sydsvenskan

6. Satsa på de unga männen – men enkla jobb är inte lösningen

Allt fler göteborgare går från bidragsberoende till egenförsörjning. Samtidigt ser vi en grupp som halkar efter, med stora konsekvenser för samhället: de unga männen. Därför har vi socialdemokrater nu drivit igenom särskilda åtgärder för att stötta de unga männen till sysselsättning, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

7. ”En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund”

Det är en populär missuppfattning att religion och vetenskap står i konflikt med varandra. Det stämmer inte. Tvärtom stöder och stärker dessa två kunskapstraditioner varandra. En rationell religiös tro ger vetenskapen fast grund att stå på och hjälper till att motverka spridning av falska berättelser, skriver sju forskare från olika discipliner.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

8. M: ”Varför stoppas höjda polislöner av regeringen?”

Det är uppenbart att arbetet som polis i Sverige måste bli mer attraktivt. Därför är det djupt olyckligt om regeringen vägrar genomföra den satsning på höjda polislöner som Moderaterna och Kristdemokraterna har drivit fram, skriver Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

9. När ska trygghet i omsorgen gälla alla?

Det senaste året har vi i medierna vid flera tillfällen bevittnat handlingar som utförs mot personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning i LSS-verksamheter, handlingar som ute i samhället skulle leda till åtal för brott. Vad krävs för att situationen ska förändras? Hur många fler människor ska behöva fara illa? skriver bland andra Harald Strand, Riksförbundet FUB.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. ”Bara om staten tar ansvar för vården kan köerna kapas”

10/2. Ett av många problem för den nya regeringen är de långa vårdköerna. Tillfälliga insatser som kömiljarden kan inte lösa problemen. Skapa ett nationellt vårdstödjande it-system, separera akut och planerad vård och ge staten huvudansvaret, skriver tre tidigare chefer inom vården.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

11. ”Tjänstepensionerna bör göras obligatoriska”

Bytet av pensionssystem på 90-talet har fungerat väl för Sverige. Vissa förändringar av systemet är dock i nuläget på sin plats, skriver Bo Könberg, som ledde arbetet med 1994 års pensionsreform.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

12. Polisbristen tvingar fram allt fler väktare

10/2 Bristen på poliser har gjort att mer än 75 kommuner anlitar ordningsvakter för att patrullera på offentlig plats. Ordningsvakter, väktare och privata säkerhetsföretag spelar i Sverige en större roll än i de flesta länder. Det skapar en gråzon i det offentliga våldsmonopolet, skriver Olle Wästberg.
Hela artikeln på Aftonbladet

13. Skjutningarna är bara toppen av ett isberg

10/2 Brottsutvecklingen och den ökande otryggheten i samhället har gjort det tydligt att det behövs fler poliser. Men det är inte hela lösningen för att stärka det brottsförebyggande arbetet, skriver Polisförbundet och fackförbundet Vision.
Hela artikeln på Expressen

14. Lärare ska undervisa en västerländsk världsbild

10/2 Skolan har på kort tid fått möta ett stort antal elever vars erfarenheter skiljer sig avsevärt från humanismens västerländska karaktär. För att lyckas med sitt kunskapsförmedlande uppdrag måste lärare tillåtas att utan skam undervisa om västerländsk världsbild, skriver Ljiljana Orelj, förstelärare.
Hela artikeln på Expressen

15. LO: En vd tjänare mer på ett år än vad en arbetare tjänar på en livstid

10/2 Den genomsnittliga inkomsten för en vd på 50 av Sveriges största företag motsvarar 59 gånger industriarbetarlönen. Utvecklingen över tid är nedslående. Aldrig tidigare har skillnaden mellan maktelitens inkomster och industriarbetarlönen varit så stor, skriver Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg tillsammans med Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.
Hela artikeln på Arbetarbladet
Håll koll på
8.00
Socialstyrelsen publicerar nya riktlinjer för epilepsivården.
9.00
SOS Alarm arrangerar dialogforum i samband med 112-dagen på temat effektiva insatser för trygghet i hela landet. Bland talarna finns MSB:s gd Dan Eliasson och Jan-Åke Björklund, regeringens särskilda utredare av sommarens skogsbränder. Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, kl 9.