Debattsvepet: fredag 17 maj

”Föräldrar, låt era barn gå ett yrkesprogram”

Både föräldrar och kommuner behöver övertygas om att en yrkesutbildning på gymnasiet leder till goda framtidsutsikter, skriver Svenskt Näringsliv. Andra ämnen som bland annat engagerar dagens debattörer är för- och nackdelar med EU, upphandling av kvinnojoursverksamhet och att många sjuksköterskor överväger att byta yrke.

1. MUF: Nej till EU-skatt och fler regleringar

När EU är som bäst, bidrar unionen till tillväxt, handel och nya möjligheter. En plattform som stärker Sverige. Men många av besluten måste fortsättningsvis fattas hemma hos oss. Därför är det oroväckande att politiska krafter och företrädare vill ge upp den svenska självbestämmanderätten genom att ge EU beskattningsrätt som skulle leda till högre skatter, skriver företrädare för MUF.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Kvinnojourer är inte vilka tjänsteföretag som helst

Den verksamhet som landets kvinnojourer har lagt dryga 40 år på att bygga upp håller på att förvandlas till tjänster på en marknad. Risken är stor att kvinnojourernas särart suddas ut, skriver företrädare för flera ideella organisationer.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Föräldrar, låt era barn gå ett yrkesprogram”

Vi behöver övertyga både föräldrar och kommuner om att en yrkesutbildning på gymnasiet leder till goda framtidsutsikter. Yrkesprogrammen är en snabbare vägg till jobb. Och de stänger inte vägen till högskolan eftersom det finns rätt att läsa in högskolebehörighet, skriver Svenskt Näringslivs chef för utbildning forskning och innovation Tobias Krantz och utbildningspolitiske expert Johan Olsson.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Riksgälden: Statens betalningar under hot”

Säkerhetspolischefen har pekat ut finanssektorn som en av de mest utsatta samhällssektorerna för cyberangrepp. Andra länder har kommit längre i det förebyggande arbetet mot de nya hoten, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Allt fler sjuksköterskor överväger att byta yrke”

Många sjuksköterskor saknar förutsättningar att ge nödvändig omvårdnad och befarar att följden blir vårdskador. Flera överväger nu att byta yrke. Antalet är bekymmersamt. För Västerbottens län kan det handla om 1 900 sjuksköterskor som lämnar arbetet om inte omvårdnaden ges högre prioritet. Det skriver Ami Hommel som är leg sjuksköterska och professor tillsammans med Karin Bölenius som är leg sjuksköterska och med dr.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren

6. ”Väljarna förtjänar svar om EU – ni tjatar om värderingar”

Att göra EU-valet till en kamp mellan de onda och de goda förhindrar diskussionen om de problem som faktiskt finns. Att leta syndabockar i stället för att gå fram med egna produktiva förslag, är att göra det lätt för sig. Antipolitiken leder till missnöje och polarisering, skriver statsvetaren Anders Sundell.
Hela artikeln på Expressen

7. ”Väljarna måste få besked om EU:s stora framgångar”

I debatten framställs EU:s makt ofta som negativ och farlig och okunskapen är utbredd. Det riskerar bli till en demokratifälla i valrörelsen vilket varken gagnar Sverige eller EU. Väljarna behöver till exempel få veta hur EU lyft konsumentsäkerheten med frågor om djurhälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet till en världsledande nivå, skriver forskaren Martin Wierup.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

8. ”Biståndet ska inte gå till att stoppa flyktingar”

Förhandlingarna som pågår om EU:s framtida bistånd domineras av viljan att hindra migration. EU är en otroligt viktig kraft för fattigdomsbekämpning, demokrati och försvar av mänskliga rättigheter runt om i världen. Biståndet måste fortsätta vara styrt av demokratiska värderingar och internationell solidaritet, skriver flera organisationer.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

9. Begränsar Twitter högerdebattörer?

En del Twitterkonton finner sig tidvis begränsade och "bannade" av godtyckliga och oklara skäl - något som förefaller accelerera nu inför EU-valet. Oskicket tycks drabba högerdebattörer mer, men eftersom ingenting någonsin förklaras blir Twitters agerande en grogrund för spekulationer som sannerligen inte gagnar det demokratiska samtalet, skriver debattören Mattias Lindberg som är aktiv på Twitter och Facebook.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

10. ”Medierna behöver växla upp sin klimatbevakning”

Det är inte bara Sveriges klimatarbete som behöver skruva upp tempot för att pressa ner utsläppen till hållbara nivåer. Även journalistiken behöver haka på, och då menar jag inte i första hand få ner utsläpp från papper, tryck och transporter, utan journalistikens ”språkliga” CO2-halter som i motsats till de fysiska behöver öka, skriver professor Peter Martin Berglez.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. ”Småföretag – en del av lösningen på Indiens problem”

Oavsett om det nuvarande regeringspartiet eller oppositionen vinner det pågående valet i Indien måste den nya regeringen verka för att skapa en enorm mängd arbetstillfällen. Det skriver Stina Götbrink, generalsekreterare för den ideella organisationen Hand in Hand Sweden.
Hela artikeln på Sydsvenskan
Håll koll på
8.00
Stockholm: På uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen har Retriever analyserat hur svenska medier rapporterar om klimatförändringarna, Fores, Kungsbroplan 2.
9.30
Stockholm: Södertörns högskola arrangerar ett seminarium om pengarnas betydelse i politiken, Sal MB 503, på plan 5 i B-flygeln, Campus Flemingsberg, Moas båge.
13.00
Stockholm: Zonta International distrikt 21, Sverige och Lettland, arrangerar seminariet "Barnäktenskap och hedersförtryck – samhällets reaktioner?" där några av de främsta kännarna av hedersvåld medverkar, Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B.
16.00
Solna: EU-kommissionen i Sverige och EU-kommissionär Christos Stylianides, med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, inleder kampanjen "EU Saves Lives" för att öka medvetenheten om EU:s insatser vid naturkatastrofer och kriser, samt vikten av humanitärt bistånd och civilskydd baserat på solidaritetsprincipen, Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, Råsta Strandväg 13, Solna.