Debattsvepet: onsdag 16 augusti

Finansministern riskerar inte sin feta budget

Regeringen lägger ett förslag om vinsttak, frampressat av finansministern som inte vill riskera sin feta budget. Det skriver DS politiska kommentator Margit Silberstein. Debatten om utvisningarna av unga afghaner fortsätter. Lagligt men omoraliskt, anser Hanne Martinek, Refugees welcome Stockholm.

1. Regeringen lägger förslag om vinsttak

Regeringen ändrar sig om vinsterna i välfärden och föreslår ett vinsttak. Det har Magdalena Andersson bestämt. Finans­ministern vill inte riskera att hennes valbudget, späckad med feta reformer, faller på grund av ett brutet löfte till Jonas Sjöstedt. Det skriver politiska kommentatorn Margit Silberstein.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Viktiga medarbetare utvisas på grund av ett ord i lagen

Snabbväxande svenska företag försätts i kris då viktiga medarbetare utvisas. Bakom avslagen om förlängt arbetstillstånd ligger allt för ofta bagatellartade avvikelser från gällande kollektivavtal. Nu måste något göras snabbt för de 8 600 medarbetare som väntar på sina besked. Det skriver representanter för Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Almega och IT & Telekomföretagen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Att vi utvisar människor till ett land där det pågår en väpnad konflikt, där internflyktingar dör av svält och där det statliga skyddssystemet är obefintligt är inhumant. Det ändras inte av omständigheten att det definieras som lagligt. Sverige borde stoppa utvisningar till Afghanistan, skriver Hanne Martinek, Refugees welcome Stockholm.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. "Menar regeringen att barn ska bli statslösa?"

De föreslagna lagändringarna kring värdmoderskap äventyrar säkerheten för barnen. Utredningen skulle skyndsamt se till att barnens rättigheter tillgodosågs, detta utreddes inte. I stället föreslås lagändringar som allvarligt kommer äventyra rättssäkerheten för de barn som föds via värdmoderskap i utlandet till svenska föräldrar. Det skriver Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), m fl.
Hela artikeln på Aftonbladet

5. "Vi måste sluta tycka synd om förövarna"

Samhället gör allt – utom att gripa och lagföra de skyldiga. Det finns en skev inställning till förövare och brottsoffer, anser debattören Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri, författare.
Hela artikeln på Aftonbladet

6. ”Inget stöd för att utsläppen kompenseras”

Det finns inga studier som stöder påståendet att svenska natur­betesmarker generellt sett kan lagra in så mycket kol att det kan kompensera för idisslarnas metangas­utsläpp, skriver Elin Röös, forskare, och Maria Nordborg, fd doktorand, i en replik till ett tidigare inlägg.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. "En satsning på breddat deltagande bör inte handla om att sänka kraven på studenterna."

Politiker behöver värna universitetens och högskolornas akademiska frihet, autonomi och integritet. Det påpekar Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola.
Hela artikeln på Sydsvenskan

8. "Generell arbetstidsförkortning som nästa steg"

Den 18-20 augusti samlas S-kvinnor från hela landet för kongress i Karlstad. En av de viktigaste frågorna gäller kortare arbetstid för alla. Det skriver S-kvinnor Västerbottens delegation till kongressen.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren

9. Lärare: Så fixar vi svenska skolan

En kvalitativ undervisning där lärarna har de rätta förutsättningarna och elevernas kunskaper blomstrar måste få kosta oavsett summa. För att lösa skolans problem krävs därför ökade resurser, men också bättre kunskaper hos de styrande om elevernas vardag och hur skolan faktiskt fungerar i dag.
Hela artikeln på Dagens Samhälle
Håll koll på
8:00
TNS Prospera: Inflationsförväntningar
13:00
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inviger det statliga forskningsinstitutet RISE:s huvudkontor i Göteborg.
13;00
Statsvetaren Mats Persson sommarpratar i P1.
Onsdag
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inviger bygget av ett nytt innovationsprojekt på Vargön i Vänersborg.
16-20 aug
Sáminuorra, Renägarförbundet, Svenska Samernas Riksförbund och Jokkmokks kommun arrangerar årets internationella renskötarkongress där ett hundratal renskötarrepresentanter från hela världen deltar