Debattsvepet: tisdag 11 juni

”Fetma snart större cancerrisk än rökning”

Människohandel, cancer, pensioner och situationen för ungdomar som omhändertas enligt LVU – det är några av ämnena i tisdagens debattsvep. 

1. ”Staten måste skydda människohandelns offer”

Vi slår larm med anledning av att Sverige inte längre fullföljer sina internationella åtaganden om människohandelsoffers rätt till skydd och stöd. Förra året mötte vi 122 människor som var direkt utsatta för människohandel. 95 av dem gavs inget stöd av svenska myndigheter, skriver styrelsen för Plattformen civila Sverige mot människohandel.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. SD: ”Höj inte pensionsåldern”

Förslaget om höjd pensionsålder tar inte hänsyn till att det är stora skillnader på hälsan hos äldre. Gör det förmånligare att pensionsspara och gör det lättare att gå i pension tidigare eller på deltid, skriver Oscar Sjöstedt, finans- och pensionspolitisk talesperson SD.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Fetma kan gå om rökning som orsak till cancer”

Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer. Regeringen måste agera, skriver Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

4. ”Här är fakta om de 556.000 som lever i utsatta områden”

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av den politiska debatten handlar om dessa 60 områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Inför årets Järvavecka presenterar vi nya fakta om den svenska segregationen, skriver Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen The Global Village och Järvaveckan.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Transportera inte barn med vuxna fångar”

Kriminalvårdens transporter av unga är inte förenliga med Barnkonventionen. Vi kräver därför att att unga med LVU inte samtransporteras med äldre personer, och att man slutar göra stopp för lunch, övernattningar och transportbyten på Kriminalvårdens inrättningar samt att användandet av handfängsel, midjefängsel och fotfängsel bör begränsas så långt det går, skriver Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, projektledare för Ung inlåst som ägs av Skyddsvärnet.
Hela artikeln på Aftonbladet

6. ”Stoppa stöldgodset nu – ministern ser inte allvaret”

Tullverket måste få utökade befogenheter. Vi kräver att regeringen visar handlingskraft och genomför det som riksdagen beslutat för att komma åt stöldligorna, skriver Hampus Hagman (KD).
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

7. ”Inför avdrag för kompetensinvesteringar”

Fortlöpande utbildning blir allt viktigare för att säkra svensk konkurrenskraft. För första gången presenterar vi nu gemensamma förslag på hur livslångt lärande kan främjas konkret, skriver företrädare för sju lärosäten, sex arbetsgivarorganisationer och Sveriges Ingenjörer.
Hela artikeln på Dagens Industri

8. ”Läget för hyresrätten är akut”

För alla oss som värnar om hyresrätten är läget akut. Därför är det bra att vi är flera som på olika plan arbetar för en snar förändring, så att förhandlingssystemet kan verka för, snarare än mot, hyresrättens framtida utveckling, skriver Rikard Ljunggren från Fastighetsägarna.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”Sverige ska inte småsnåla”

Ta bort de hinder som förhindrar kompetenta människor att bidra till vårt välstånd, skriver Anna Karin Hatt och Andreas Åström från arbetsgivarorganisationen Almega.
Hela artikeln på Upsala Nya Tidning

10. ”Tillsammans kan vi rädda havet från skräpet”

Vi vet att det mesta av skräpet i havet kommer från land. Och vi vet att det bara finns ett sätt att stoppa nedskräpningen – att vi slutar skräpa ner, skriver Johanna Ragnartz vd, Håll Sverige Rent
Hela artikeln på Nerikes Allehanda
Håll koll på
08:00
Riksrevisionen publicerar granskning om det finns osakliga skillnader i hur kvinnor och män behandlas i sjukskrivningsprocessen.
08:30
AFA Försäkring presenterar rapporten "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2019" vid ett seminarium, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm.
09:30
Industriarbetsgivarna presenterar årets andra konjunkturprognos med särskilt fokus på utgångsläget för tillväxt i svensk basindustri, Näringslivets Hus, lokal Verket, Storgatan 19, plan 4, Stockholm.
09:30
SCB: Partisympatiundersökningen. Parti-, EU- och euro-sympatier, maj.
11:00
Polismyndigheten region Mitt håller presskonferens tillsammans med Uppsala kommun och Brottsförebyggande rådet om en satsning mot grov och organiserad brottslighet i Gottsunda, Blankasalen i polishuset i Uppsala, Svartbäcksgatan 49.