Debattsvepet: tisdag 14 maj

”Ert sparande på barnen drabbar hela samhället”

Lyssna på dem som jobbar i förskolan, på fritidshemmen och i skolan. Verksamheten klarar inte mer besparingar, skriver flera debattörer. Andra ämnen som engagerar dagens debattörer är bland annat primärvården, skatter och bekämpande av brottslighet.

1. Centerpartiet straffbeskattar landsbygden

Centerpartiet verkar ge sitt godkännande till den rödgröna regeringens beslut att vidga klyftan mellan stad och genom att fortsätta med de omfattande höjningarna av drivmedelsskatterna. Det är anmärkningsvärt för ett parti som brukar ta strid för bättre villkor för dem som lever på landsbygden, skriver Moderaternas skattepolitiske talesperson Niklas Wykman.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. SLS: Nej tack till tillfälliga satsningar i primärvården

En välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en kostnadseffektiv och jämlik vård. Vägen dit nås inte genom detaljstyrning med skärpta vårdgarantier eller tillfälliga satsningar utan genom långsiktig forskning och utbildning, skriver Svenska Läkaresällskapets Britt Skogseid och Lars Borgquist.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Ert sparande på barnen drabbar hela samhället”

Det är dags för politiker att lyssna på oss som jobbar i förskolan, fritidshem och skolan. Vi klarar inte mer besparingar på våra verksamheter. Vi klarar inte heller av fler statliga uppdrag som ökar vår arbetsbelastning. Gränsen är nådd, skriver debattörerna.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Den viktigaste skattereformen är rejält sänkt marginalskatt”

Att det skiljer 40 procentenheter mellan skatt på utdelning och arbetsinkomster är inte hållbart – men det är inte skatten på utdelning som är för låg utan skatten på kvalificerat arbete som är för hög. Det är dags att slopa såväl den statliga inkomstskatten som 3:12-reglerna, skriver Eva-Lena Ahlqvist, skatteexpert.
Hela artikeln på Dagens Industri

5. ”Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar”

Patienter som lider av beroende och samtidigt har andra psykiatriska problem bollas runt mellan olika instanser. Vi menar att ansvaret för behandling av beroendetillstånd bör läggas inom sjukvården. Och att socialtjänsten bör fokusera på insatser som skapar goda betingelser för behandlingen, skriver företrädare för Svensk förening för beroendemedicin.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. ”Strategi mot fusk i byggsektorn”

Snart har Sverige elva miljoner invånare. Det innebär att det behövs många nya bostäder, vägar, skolgårdar och vårdcentraler. Det är goda nyheter byggbranschen. Men det finns en baksida. Det är oacceptabelt om seriösa företag konkurreras ut av oseriösa och kriminella. Det måste råda nolltolerans mot fusk. Det skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Johan Hallberg från Sveriges byggindustrier.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren

7. ”Inrätta ett europeiskt FBI”

Sverige kan göra mycket för att öka tryggheten för sina medborgare. Men många av hoten mot människors frihet är gränsöverskridande. När brottslingarna rör sig över de europeiska nationsgränserna, måste poliserna också kunna göra det, skriver flera ledande skånska liberaler.
Hela artikeln på Kvällsposten

8. ”Vi går till val på att göra Sverige och Europa tryggare”

Otryggheten är ett av Sveriges, och Europas, mest akuta samhällsproblem. Vapen och narkotika flödar in i över våra gränser och de utländska stöldligorna blir allt mer hänsynslösa. Samtidigt är invandringen till Europa både oförutsägbar och orättvis. Därför går Moderaterna till val på att stoppa den fria rörligheten för kriminella och att vi ska ha koll på Europas yttre gräns, skriver Moderaternas toppkandidat till Europaparlamentet Tomas Tobé.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”S har underminerat försvarsberedningen”

Socialdemokraterna behöver ändra inställning om det ska finnas möjligheter för en bred överenskommelse om försvaret. I nuläget underkänner S den beredning som de själva har tillsatt, skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf och försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

10. ”Tre representanter för SSU måste entledigas från sina förtroendeuppdrag i Malmö stad”

Katrin Stjernfeldt Jammeh, ta ditt ansvar för alla Malmöbor, skriver företrädare för ungdomsförbunden MUF, CUF och KDU.
Hela artikeln på Sydsvenskan
Håll koll på
Ronneby: Konsumentverket arrangerar konsumentdagar (till 16/5), Ronneby Brunn.
9.00
Stockholm: Försvarsberedningen överlämnar sin slutrapport som berör inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 till försvarsminister Peter Hultqvist. Därefter har Försvarsberedningen en pressträff, Lilla pressrummet, kvarteret Loen, Ingång från Rödbogatan 6.
12.00
Stockholm: Tankesmedjan Arena Idé presenterar rapporten "Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat" på ett seminarium med utbildningsminister Anna Ekström (S), Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41.
13.00
Stockholm: Karolinska institutet presenterar WHO:s nya riktvärden för buller i miljön. Nya forskningsrön om hälsoeffekter av buller kommer även att presenteras, Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, Nobels väg 13 i Solna.