Debattsvepet 17 feb

Aldrig tidigare har läkemedelsföretag ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Beslutsfattare på alla nivåer behöver förstå det, skriver företrädare för läkemedelsbranschen. Utöver det handlar morgonens debattsvep om antibiotika, aktiebolagsdrivna skolor, löneutvecklingen för akademiker inom välfärden och cannabis.

"Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning"

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren, skriver ordförandena för Svensk Bostadsanpassning, Funktionsrätt Sverige och Sveriges Arbetsterapeuter.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Låt inte vaccinet bli en klassfråga"

Hela befolkningen måste få samma möjligheter att vaccinera sig – oavsett var de bor eller hur mycket de tjänar. Ska vi lyckas vaccinera den vuxna befolkningen på ett säkert sätt och på kortast möjliga tid gäller det att ha flexibla lösningar, skriver Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

6.00

Svensk Handel publicerar Handelsbarometer, om handlarnas framtidsförväntningar.

14.00

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar en effektutvärdering av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020. Utvärderingen presenteras på ett presseminarium samma dag. Under seminariet deltar även bland andra professor David Kennedy och justitieminister Morgan Johansson.

16.00

Läkarförbundet arrangerar ett digitalt seminarium I spåren av pandemin; Hur stärker vi läkarkontinuitet för äldre? Medverkande: Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Anders Wimo professor i geriatrisk allmänmedicin, Christina Tallberg, ordförande PRO, Sofia Rydgren Stale ordförande Sveriges läkarförbund.