Debattsvepet: torsdag 16 maj

”En svensk modell för social housing behövs”

Förskollärarnas pressade situation, bostäder för resurssvaga, solceller och tiggeri. Det är några av de ämnen som engagerar på torsdagens debattsidor. 

1. Stora grupper i förskolan ökar pressen på lärarna

Trots att förskolan är en central del av utbildningssystemet prioriterar politikerna inte den på det sättet som de borde, skriver Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, och flera professorer i pedagogik på Förskolans dag.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. ”En svensk modell för social housing behövs”

Resurssvaga grupper får allt svårare att hitta någonstans att bo. En svensk modell för social housing bör kunna utvecklas till ett viktigt komplement på den svenska bostadsmarknaden, skriver Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

3. ”Tiggeri kan inte vara en affärsmodell här”

Det viktiga är att den fria rörligheten inom EU inte gör så att fattiga människor utnyttjas. Vi måste bli tydliga med att problemen inte löses genom att vi flyttar ett utanförskap i ett land till ett annat, skriver Carl-Johan Lundberg, ledamot (M) i kommunfullmäktige i Jönköping.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”De svenska lönerna har ökat för snabbt de senaste åren”

Trots de senaste årens svaga krona har svensk export vuxit mindre än vad exportmarknaderna gjort. Vi har tappat marknadsandelar jämfört med flertalet konkurrentländer. Lönekostnaderna har sedan finanskrisen ökat snabbare än produktivitetstillväxten. Det är inte hållbart på sikt, skriver sex näringslivsföreträdare.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Inga barn ska behöva bli tvångsgifta i sommar”

Hedersrelaterat våld och förtryck aktualiseras särskilt under sommarlovet då risken är stor för till exempel tvångsgifte. För att förhindra att barn förs ut ur landet och tvingas in i äktenskap eller utsätts för könsstympning måste vi ta ett gemensamt ansvar, skriver Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland, och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

6. ”Obalansen mellan krav och resurser i skolan är för stor”

Nästan var vi än tittar i Skånes kommuner hittar vi besparingskrav på förskolan och skolan under 2019. Det skriver nio personer som i helgen deltar i den lärarmarsch som anordnas i sex svenska städer.
Hela artikeln på Sydsvenskan

7. ”Rör inte SD:s valaffischer”

Sverigedemokraterna är desperata inför EU-valet. De tar till precis vilka metoder som helst. Men de får inte komma undan med detta. Därför är det allra bäst för alla oss som reagerar att låta deras affischer vara, skriver Lina Stenberg, ledarskribent, Arbetet.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. ”Slopa investeringsstödet för en bättre solcellsmarknad”

Dagens investeringsstöd för solcellsanläggningar skapar köer, osäkerhet och en dåligt fungerande marknad. Det är ett av skälen till att vi väntat med att satsa på solel i Sverige. Ta bort stödet och ersätt det med rotavdrag för anläggningen, skriver Lena Herder och Jonas Carlehed, Ikea.
Hela artikeln på Dagens Industri

9. ”Låt inte sociala klyftor och orättvisor växa när vi ställer om klimatet”

Vi, fackföreningar, hyresgäster, välfärdsgrupper och klimataktivister har därför gått samman i en välfärdsallians för att söka förena klimatansvaret med en solidarisk jämlikhetskamp för trygghet, välfärd och klimaträttvisa, skriver bland annat företrädare för Seko Stockholm och Hyresgästföreningen Stockholm.
Hela artikeln på Etc

10. ”Desinformationen ökar och hotar vår demokrati”

Internet kan inte vara en plats där hatkampanjer och desinformation tar över flödet. Vi måste ställa tydliga krav på de stora företag som dominerar sociala medier globalt. Det är i allas intresse att vi inte lämnar över ansvaret för vår offentliga debatt och mötesplats till företag, skriver Carin Jämtin (S), Margot Wallström (S) och Peter Eriksson (MP).
Hela artikeln på Expressen
Håll koll på
kl 10
Svenskt Näringsliv presenterar rapport om lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft, Teknikföretagen, Stockholm.
kl 11
Dom i mål mot två 30-åriga män från Skåne som åtalats för 15 bedrägeribrott mot äldre, Malmö tingsrätt.
Övrigt i flödet

1. Här är årets superkommuner

Två vinnare från Halland kändes igen från i fjol när Dagens Samhälle utsåg tre superkommuner på Stora samhällsgalan. Stockholm vann storstadskategorin för första gången.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Fyra vinnare som leder utvecklingen

Årets offentliga ledare. Årets samhällsbyggare. Årets samhällsentreprenör. Och Årets välfärdsförnyare korades på Stora samhällsgalan på onsdagen.
Hela artikeln på Dagens Samhälle