Debattsvepet 10 sep

En borgerlig regering hade redan infört de åtgärder som i Danmark vänt utvecklingen när det gäller gängkriminalitet, skriver Moderaternas ledare Ulf Kristersson. Förslaget till ny socialtjänstlag riskerar att leda till en ojämlik äldreomsorg, hävdar ledare för fackförbund och debattörer vill se nya prismodeller för att motverka de stora förlusterna i kollektivtrafiken.

”Utarma inte folkbiblioteken, kommuner”

Vi befarar att oförutsedda utgifter och röda budgetsiffror efter pandemin kommer att täckas av minskade anslag till biblioteken. Biblioteken behöver tydliga uppdrag, långsiktig finansiering och en strategisk inriktning som möjliggör detta, såväl nationellt som lokalt, skriver Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

9.00

Rättegångsstart i mål där det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik har stämts sedan dricksvattnet förorenats med numera förbjudna kemikalier.

9:00

Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr presenterar resultatet från Stockholms stads trygghetsmätning .

10.00

Företrädare för Svensk kollektivtrafik kommer till trafikutskottet för att informera om läget för kollektivtrafikbolagen på grund av pandemin.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger information om covid-19.