Debattsvepet 8 feb

Staten behöver ta ett helhetsansvar för arbetsmarknadspolitiken eller låta kommunerna ta över Arbetsförmedlingens ansvar och de resurser, skriver kommunalråd. Det borde utredas om även förskolan bör få statligt huvudmannaskap anser flera skribenter. Andra ämnen som engagerat debattörerna är bland annat Sveriges krisberedskap, utformningen av den svenska sjukvården och energifrågor. 

”Utred statlig reglering även av förskolan – inte enbart grundskolan”

(7/2) En utredning om statligt huvudmannaskap är tillsatt för skolan. Men förskolan har glömts bort, trots att de tidiga åren är mycket viktiga för barns sociala och kognitiva utveckling. I dag är skillnaderna i förskolornas kvalitet betydande det behöver tas ett stort grepp för att förbättra situationen. Börja med att utreda förskolan precis som man ska göra med grundskolan, skriver bland andra Magnus Kihlbom, barnpsykiater.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

”Här är fyra åtgärder för hur Sverige kan stå bättre förberett inför nästa samhällskris”

(7/2) Ingen vet om nästa kris är en pandemi, en isstorm, en torka orsakad av klimatförändringarna eller något helt annat. Men att fler kriser kommer råder det inget tvivel om. Det skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och partiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman.
Läs hela artikeln på Sydsvenskan (öppnas i ny flik)

”Nu gäller det att dra i nödbromsen”

Den svenska Hälso- och sjukvårdslagen har satts ur spel. Beslutet att låta det vinstdrivande vårdbolaget Kry ta över sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Stockholm är det senaste av en lång rad beslut som lett fram till ett systemskifte inom svensk sjukvård. Men så här kan trenden vändas, skriver Gunilla Andersson och Lars Pålsson Syll.
Läs hela artikeln på Etc (öppnas i ny flik)

”Gör oskuldskontroller till sexualbrott så att läkarna kan straffas”

Oskuldskontroller och oskuldsoperationer utförs för att tillgodose släktens behov av att intyga en blivande bruds oskuld och därmed dygd enligt hederskulturens normer. Problemet finns inte bara i länder där hederskulturen är norm utan även i Sverige. Det kan handla om okunskap, om missriktad välvilja, eller att läkarna själva sympatiserar med hederskulturen. Oavsett skäl är agerandet skandalöst och måste stoppas, skriver Omar Makram, GAPF.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Gröna investeringar riskerar pensioner till liten klimatnytta”

(6/2) Nya finansmarknadsministern Åsa Lindhagen (MP) måste hålla nere förväntningarna på gröna investeringar. De fungerar inte som huvudverktyg för klimatomställningen. Det centrala verktyget för att göra världen klimatneutral är att sätta pris på utsläppen genom koldioxidskatter eller handel med utsläppsrätter, skriver fyra forskare.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.00

Blekinge tingsrätt inleder förhandling i mål där det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik har stämts sedan vatten förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS hamnat i dricksvattnet.

9.45

Europaparlamentets kontor i Sverige arrangerar ett digitalt presseminarium ”Vaccines - A united response to beat the Covid-19”, med ledamöter i utskottet för folkhälsofrågor. Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) deltar när vaccinstrategin mot covid-19 står på agendan.