Debattsvepet 8 jan

Läget i äldreomsorgen är akut, larmar SPF Seniorerna. Lättvindigt kortade skoldagar kan leda till ofullständig utbildning, varnar tidigare utredaren Malin Gren Landell. Dessutom totalförsvar, cancervård och klyftorna i Malmö. 

”Beslut att korta trötta elevers skoldag tas allt för lättvindigt”

Beslut om att förkorta skoldagen tas alltför lättvindigt trots att det kan få allvarliga konsekvenserna för eleven. Anpassad studiegång kan leda till att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Sverige måste kunna bättre än att plocka bort elever från skolan, skriver Malin Gren Landell.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Lavinartad ökning av 80-plussare – nu behövs fler äldreboenden

Fram till år 2030 beräknas antalet personer över 80 år öka lavinartat. Ökningen är särskilt dramatisk i storstäderna. Mot den bakgrunden behöver det byggas ungefär 560 äldreboenden fram till 2026. Men trots ett skriande behov är byggtakten betydligt lägre än så, skriver Jöran Rubensson, expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

12.30

Utbildningsminister Anna Ekström tar emot utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Lilla pressrummet, Rödbodgatan 6, Stockholm.

t.o.m 9/1

Nordens största transportkonferens Transportforum inleds. Pressträff om ny forskning med Transportstyrelsens och Trafikverkets generaldirektörer kl 8.30. Linköping Konsert & Kongress.