Debattsvepet 24 nov

Moderaterna presenterar ett åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam, liberaler kräver att partiet ska lämna januariavtalet och Kommunal vill se åtgärder mot utförsäkringar. Det är något av innehållet i tisdagens debattsvep. 

Låt inte smittan få fäste på våra äldreboenden igen

Under pandemin har ett omfattande och snabbt arbete gjorts för att förbättra vård och omsorg för äldre, och för att bromsa smittan. Fortfarande finns dock brister av mer strukturell karaktär kvar att åtgärda. Den ökande smittspridningen förstärker vikten av ett antal åtgärder för att alla äldre ska få en god medicinsk omvårdnad, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Säkerställ skydd och stöd till barn i skyddade boenden

De tusentals barn som varje år vistas i skyddade boenden saknar i dag egna placeringsbeslut från socialtjänsten, vilket gör att de inte är garanterade egna vårdplaner utifrån sina individuella behov av skydd och stöd. Nu måste regeringen gå vidare med förslagen om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddade boenden, vars remisstid nyligen löpte ut, skriver Sveriges Stadsmissioner och Bris.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka motsatsen. De elever som har störst behov av erfarna lärare möter dessa i lägst utsträckning. Skolor i utsatta områden byter ledare i ett ohållbart tempo. Det som brukade vara den svenska skolans adelsmärke, förmågan att kompensera för olika elevers skilda förutsättningar, har fullständigt krackelerat, skriver bland andra Göran Arrius, ordförande för Saco.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Ljuset i fyren är fortfarande tänt

De skarpa åtgärder som vidtagits i Sverige innebär risker. Självklart ska vi följa beslut, råd och rekommendationer för att minimera Coronautbrottets följder. Men dessa behöver vara väl anpassade så att pandemin inte riskerar att följas av en kraftigt försämrad psykisk, social och existentiell folkhälsa, skriver Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift.
Läs hela artikeln på Barometern (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9:00

Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny rapport med rekryteringsprognoser för välfärdens yrken i kommuner och regioner vid ett digitalt seminarium.

12:15

Helsingborgs stad håller digital pressträff där Helsingborg C:s nya situationsplan presenteras, tanken om en ny stadsdel för bostäder och kontor samt visionsbilder för hur området kan utvecklas, med anledning av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

13:00

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets möte. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor, riksdagen.

14:00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor, Tomtebodavägen 12B, Solna.