Debattsvepet 23 okt

Den handlingsförlamning som rådde i Sverige vid början av coronapandemin är en upprepning av vad som hände vid tsunamikatastrofen. Vi måste rätta till systemfelen som lett till dessa brister, skriver professor emeritus Sten Lennquist. Gängvåld, kulturskolan och det kommunala vetot mot vindkraft engagerar också i dagens debattsvep. Liksom en drämd näve i kommunfullmäktige i Falun.

”Barns kulturutövande är hotat – agera nu!”

Barns möjligheter till ett jämlikt kulturutövande står på spel. Kulturskolerådets nya rapport visar att kulturskolor med nedläggningshot ökat från 7 stycken 2018 till 16 stycken 2020. Det är en oroväckande utveckling. Kulturskolerådet vill nu se en utredning om hur kulturskolan kan regleras för att säkra att barn i landets samtliga kommuner har tillgång till kulturutövande, skriver rådets ordförande Jalle Lorensson.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”

Vi reagerar starkt mot att man med marknadsföring skapar efterfrågan på medicinskt omotiverade undersökningar. Läkare har ett professionellt ansvar och bör avstå från att involvera sig i geschäftet där diagnostik utan medicinsk indikation säljs till oroliga. Privata försäkringar för privilegierade riskerar att göra vården än mer ojämlik och krockar med hälso- och sjukvårdslagens mål ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

09.00

Konstitutionsutskottet (KU) håller utfrågningar med tidigare arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) om regeringens och speciellt den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johanssons och nuvarande arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks styrning av Arbetsförmedlingen.

I dag.

Ny prognos från Migrationsverket om antalet asylsökande.

Övrigt i flödet