Debattsvepet 9 jun

Det är hög tid att komma tillrätta med de inneboende systemfel som präglar skolsystemet sedan närmare 30 år tillbaka, skriver LO:s ledning. Därutöver om vägarna fram till läraryrket, Sveriges coronastrategi, PISA-resultatet, 3:12 reglerna för höginkomsttagare och mycket annat.

OBS! Under juni utkommer Debattsvepet fyra gånger per vecka, måndag-torsdag. Det sista Debattsvepet före  sommaruppehållet publiceras därmed torsdag 25 juni. Svepet återkommer sedan i augusti. 

Lagstiftningen behöver it-anpassas

I kampen mot coronaviruset är det lätt att se fördelarna med digital hälso- och sjukvård. Fler digitala kontakter mellan vårdgivare och patient minskar exempelvis risken att bli smittad vid fysiska besök. Men för att bättre kunna ta tillvara hälsoappars potential krävs att den rättsliga infrastrukturen är på plats, skriver professor Cecilia Magnusson Sjöberg.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

9.00

Stockholms stad håller pressträff med anledning av den pågående pandemin för att informera om läget i Stockholms stad inför sommaren. Anna König Jerlmyr (M), Jan Jönsson (L), Daniel Helldén (MP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) deltar.

10.00

SNS arrangerar webbinarium om e-hälsotjänster som fortsätter att växa och drivs på av en snabb teknikutveckling. Forskaren Cecilia Magnusson Sjöberg beskriver de rättsliga aspekterna av e-hälsa i dagens vårdsystem i en rapport. Datainspektionens gd Lena Lindgren Schelin, Erik Janzon från E-hälsomyndigheten, Dag Larsson (S), Frisqs vd Martin Irding och Daniel Forslund (L) från Region Stockholm medverkar.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.