Debattsvepet 30 mar

Även denna helg har coronapandemin engagerat debattörerna. Världen behöver en mycket starkare global kraft för att möta hotet från pandemier, menar Carl Bildt. Sacos ordförande Göran Arrius anser att en omprövning av de delar av januariöverenskommelsen som rör arbetsmarknaden är nödvändig, och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) uppmanar fler att köpa svensk mat.

Historiskt krisläge kräver ny arbetsmarknadspolitik

Ingen vet fullt ut hur allvarligt coronaviruset kommer att slå mot det svenska samhället. Vi vet dock att många förlorar sina jobb på kort tid. Politikens fokus måste därför vara att skapa mesta möjliga trygghet på arbetsmarknaden. En omprövning av januariöverenskommelsen i de delar som rör arbetsmarknaden är nödvändig, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Arbetsmarknadens flexibilitet avgör hur vi klarar krisen”

Forskarna Nils Karlson och Charlotta Stern: Precis som vid tidigare kriser kommer coronakrisen att leda till stora strukturförändringar. Företag kommer att slås ut och arbetslösheten kommer att stiga i vissa branscher. Ett centralt inslag i krisbekämpningen måste därför bli reformer som ökar arbetsmarknadens flexibilitet och matchningsförmåga.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

”Pandemin synliggör samhällets systemfel”

Systemfel skapade av högerpolitik, där även Sverigedemokraterna ingår, kan endast lagas med vänsterpolitik. Att vänsterpolitiken kan laga systemfelen beror på att den är solidarisk och fördelar om makt, inflytande och resurser så att det blir jämlikt och jämställt, skriver regionrådet Region Västerbotten LiseLotte Olsson (V) och ordföranden för Vänsterpartiet Västerbotten Daniel Johansson (V).
Läs hela artikeln på Norran (öppnas i ny flik)

Håll koll på

10.30

Uppsala. Polisen Region Mitt håller pressträff om en resursförstärkning i Uppsala inom den nationella särskilda händelsen Rimfrost. Regionpolischef Mitt Carin Götblad, regional kommenderingschef Jale Poljarevius och nationell kommenderingschef Stefan Hector medverkar.

11.00

Gävle. Region Gävleborg håller presskonferens med anledning av läget till följd av coronaviruset. Hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård, smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, verksamhetschef anestesi Johnny Hillgren medverkar.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.

15.00

Uppsala. Region Uppsala håller pressträff om situationen gällande covid -19.

Övrigt i flödet